خلاصه پایان نامه :
فایل خلاصه و متن باید در قالب doc یا docx تهیه شده باشد.
اندازه فایل انتخابی باید کمتر از سه مگابایت باشد
ارسال تمامی فایل ها اجباری است.