آبادانی ها و خرمشهری ها ماهی و میگو را با 20 درصد افزایش قیمت می خرند

آبادانی ها و خرمشهری ها ماهی و میگو را با 20 درصد افزایش قیمت می خرند

آبادانی ها و خرمشهری ها ماهی و میگو را با 20 درصد افزایش قیمت می خرند

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
Thursday, December 2, 2021

آبادانی ها و خرمشهری ها ماهی و میگو را با 20 درصد افزایش قیمت می خرند

//

 

بهای انواع ماهی و میگو در روزهای اخیر در بنادر آبادان و خرمشهر بیش از 20درصد افزایش یافته است.

 علت افزایش قیمت انواع آبزیان دریایی ، متوقف شدن فعالیت عادی شماری از شناورها ، صادرات ، ممنوعیت صید برخی گونه های ماهی و کاهش میزان صید به علت شرایط اقلیمی این موقع از سال عنوان شده است.


در همین میان افزایش قیمت ماهی زبیدی ، شوریده و صبور بیش از سایر گونه های آّبزی است.

بر کسی پوشیده نیست که آبزیان جایگاه ویژه ای در سبد غذایی خانوارهای مناطق جنوبی خوزستان دارد و افزایش قیمت یکباره آن می تواند موجب نارضایتی شهروندان این منطقه شود.

 
گفتنی است سالانه بین 50 تا 55 هزار تن انواع آبزیان در صیدگاههای شمال غرب خلیج فارس صید می شود و این در حالی است که بیش از یک هزار فروند شناور صیادی در بنادر جنوبی خوزستان فعال است.دیدگاه خود را بیان کنید