ذخایر ماهیان خاویاری مازندران در وضعیت قرمز

ذخایر ماهیان خاویاری مازندران در وضعیت قرمز

ذخایر ماهیان خاویاری مازندران در وضعیت قرمز

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
Thursday, December 2, 2021

ذخایر ماهیان خاویاری مازندران در وضعیت قرمز

//

 

همشهری آنلاین : معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آلودگی‌های زیست محیطی دریای مازندران را نگران کننده دانست و گفت آلودگی‌های میکروبی رودخانه‌های ورودی به این دریاچه زنگ خطری است که هشدار می‌دهد در صورت اقدام نکردن مناسب اوضاع خطرناک خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سید محمدباقر نبوی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد وضعیت آلودگی‌های دریای مازندران گفت: بیشترین میزان آلودگی‌های ورودی به این دریاچه از سمت رودخانه‌های اصلی تغذیه کننده دریای مازندران در شمال وشمال غرب آن وارد می‌شود.

·     نفت، مازندران را نابود می‌کند

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آلودگی‌های عمده حوزه دریای مازندران را آلودگی نفتی و فلزات سنگین دانست و ادامه داد: دریای مازندران یک دریاچه و محیط آن بسته است و فقط آب به آن وارد می‌شود وخروجی آن تنها تبخیر آب است.

نبوی تاکید کرد: خارج نشدن آب از دریای مازندران و ورود آب از رودخانه‌های آلوده موجب شده تا وضعیت این اکوسیستم در وضعیت بدی قرار بگیرد.

او تصریح کرد: البته خوشبختانه چون در سواحل ایران ما فعالیت صنعتی ندارد بیشتر آلودگی‌های در سمت سواحل ما ناشی از ورود فاضلاب‌های شهری و زهاب‌های کشاورزی است.

معاون محیط زیست دریایی در این مورد توضیح داد : پایش‌های مرتب ما در آب رودخانه‌های ورودی در سواحل دریای مازندران نشان می دهد که میزان آلودگی میکروبی در سواحل ما بالاست گرچه بیشتر این میکروب‌ها جز میکروب‌ها کم ضرر هستند.

·     فاضلاب و مشکل تصفیه

به گفته معاون محیط زیست دریایی وجود این آلودگی‌های میکروبی زنگ خطری است که هشدار می‌دهد در صورت عدم اقدام مناسب اوضاع خطرناک خواهد شد.

نبوی تاکید کرد: به همین منظور طبق مصوبه هیات وزیران شهرهای تا 30 هزار نفر جمعیت ظرف مدت 2 سال و شهرهای بالا 50 هزار نفر ظرف مدت 5 سال قرار است به سیستم تصفیه فاضلاب مجهز شوند.

·     آلودگی زیست‌گاه‌های دریاچه

او درمورد وضعیت محیط زیست جانوری دریای مازندران نیز گفت: بحث آلودگی زیست گاه‌های دریای مازندران نیز مهم است چون بسیاری ازگونه‌های شیلاتی مهم این دریاچه مانند ماهیان خاوریاری در رودخانه‌های حاشیه آن تولید مثل می‌کنند.

نبوی وضعیت ماهیان خاویاری رادرکشور نگران کننده توصیف کرد و افزود: آمار دقیق کاهش ذخایر ماهیان خاویار در دست سازمان شیلات است اماهمین رابدانید که‌ سال گذشته میزان استحصال خاویار در کشور300 تن بوددرحالی که این آمار در سالهای نه چندان دور دست کم به یک هزار تن می‌رسید.

او ادامه داد: متاسفانه به همان میزان صید قانونی ماهیان خاویاری، صید غیر قانونی آن نیز صورت می‌گیرد گرچه در سالهای اخیر کشورمان فعالیت‌های خوبی را در زمینه احیای ذخایر و راهاسازی لارو ماهیان خاویاری داشته است اما چون همه 5 کشور حاشیه دریای مازندران صید ماهیان خاویار را انجام می‌دهد این اقدامات آنگونه که باید و شاید مثمرثمر نیست.دیدگاه خود را بیان کنید