رهاسازي 5 ميليون قطعه بچه ماهي در تالاب "هورالعظيم"

رهاسازي 5 ميليون قطعه بچه ماهي در تالاب "هورالعظيم"

رهاسازي 5 ميليون قطعه بچه ماهي در تالاب "هورالعظيم"

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
Thursday, December 2, 2021

رهاسازي 5 ميليون قطعه بچه ماهي در تالاب "هورالعظيم"

//

مديركل شيلات خوزستان گفت: به ‌منظور حفظ و بازسازي ذخاير آبزيان در منابع آب‌هاي داخلي استان، از ابتداي امسال تاكنون تعداد 5 ميليون قطعه بچه ماهي بني، گطان و شيربت از گونه ماهيان بومي استان در تالاب بين‌المللي هورالهويزه(هورالعظيم) رهاسازي شده است.

به گزارش ايسنا، منطقه خوزستان، سيدرحيم مغينمي با اشاره به توليد و تكثير اين بچه ماهيان در مراكز تكثير و پرورش ماهيان بومي استان اظهار کرد: به ‌منظور جلوگيري از وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذير به ذخاير آبزيان و تداوم اشتغال صيادان منطقه اين رهاسازي تا پايان سال ادامه دارد.

وي افزود: پيش‌بيني مي‌شود امسال 20 ميليون قطعه بچه ماهي در منابع آب‌هاي داخلي استان شامل هورالهويزه، تالاب شادگان و درياچه پشت سدهاي استان رهاسازي شود كه اين رقم در مقايسه با سال گذشته 20 درصد افزايش خواهد داشت.دیدگاه خود را بیان کنید