فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹
Friday, November 27, 2020

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

۱۳۹۹/۰۱/۳۰

 

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

   چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور در شهر تهران برگزار می شود.

  

چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت با توجه به محورهای چهارمین دوره کنگره اقدام نمایند.

 

 

محورهای اصلی این دوره کنگره:

Aquatic animal biology and stock assessment

    Aquatic stock enhancement

    Climate change and aquaculture

    Fish Aquaculture (Pond, Raceway, Cage, IMTA, Organic, Biofloc, RAS and semi RAS)

    Crustacean Aquaculture

    Mollusc and Echinoderm Aquaculture

 

منبع : مرجع دانش

 


مطالب مرتبط


دیدگاه خود را بیان کنید