24پروژه تحقيقاتي شیلاتي دراستان بوشهر اجرا مي شود

24پروژه تحقيقاتي شیلاتي دراستان بوشهر اجرا مي شود

24پروژه تحقيقاتي شیلاتي دراستان بوشهر اجرا مي شود

یک‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
Sunday, September 26, 2021

24پروژه تحقيقاتي شیلاتي دراستان بوشهر اجرا مي شود

//

 25/3/1390

24پروژه تحقيقاتي شیلاتي دراستان بوشهر اجرا مي شود
 بوشهر- مديرپژوهشكده ميگوي كشور مستقر در بوشهر گفت: امسال 24پروژه تحقيقاتي شیلاتي در اين استان اجرا مي شود.
 خسرو آيين جمشيد  افزود: اين پروژه ها شامل برداشت مرحله اي ميگوي سفيد غربي در سيستم پرورش متراكم در سايت حله بوشهر، امكان سنجي عمليات بيمه گري و ارزيابي خسارت و تدوين دستورالعمل شناسايي عوامل خطرمديريتي و قهري در واحدهاي پرورش ميگو و مطالعه بيمه پذيري مراكز تكثير ميگو و امكان سنجي گشت توام ميگوي سفيد غربي با ماهي تيلاپيا در استخر خاكي از جمله اين پروژه هاست.
 وي، جداسازي و شناسايي باكتري هاي موثردرتوليد پروبيوتيك ازميگوهاي وحشي، تهيه واكسن غيرفعال بيماري هاي لكه سفيد با استفاده از اشعه گاما و فرمالين، پايش پديده كشند قرمز در آبهاي خليج فارس، بازسازي ذخايرماهي مركب به روش توسعه زيستگاه هاي مصنوعي، تعيين روابط اكولوژيكي بين گونه هاي اقتصادي خليج فارس و تعيين ميزان بهره برداري از ذخاير ميگوي ببري سبز در آبهاي استان بوشهر را از ديگر پروژه هاي تحقيقاتي اين پژوهشكده در سالجاري ذكر كرد.
آيين جشميد اظهار داشت: همچنين امسال ارزيابي اثرات بهره برداري صنعتي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر منابع زيستي دريايي و بررسي اثر مكمل جلبك هاي دريايي بر افزايش بازماندگي و رشد سلامت ميگوي هاي سفيد غربي انجام مي شود.
وي با بيان اينكه چهار طرح پژوهشي با همكاري دستگاه هاي تابعه جهاد كشاورزي نيز امسال اجرا مي شود گفت: اين پروژه ها شامل استفاده دو منظوره از آب كشاورزي در پرورش ميگوي سفيد غربي، بررسي امكان پرورش ميگوي وانامي با استفاده از جيره غذايي حاوي پروتيين گياهي و منابع آبي لب شور در استان فارس و امكان سنجي توليد ميگوي ببري به روش ارگانيك در استخرهاي خاكي استان بوشهر است.
وي يادآور شد: پارسال نيز 37پروژه تحقيقاتي شیلات از محل اعتبارات ملي و استاني در استان بوشهر اجرا شد كه از اين تعداد 12پروژه خاتمه يافته است.
آيين جمشيد در مرود ثبت اختراعات اين موسسه نيز گفت: پارسال اين پژوهشكده در زمينه توليد جيره غذايي حاوي پروتيين گياهي براي كاهش هزينه غذاي ميگو، اثر جلبك سارگاسوم به عنوان محرك سيستم ايمني در پييشگيري از بروز بيماري لكه سفيد و ثبت ژن جداسازي شده از ميگو، اختراعاتي داشته كه به ثبت رسيد.
وي با اشاره به قابليت پرورش ميگوي وانامي در آبهاي ساحلي و شور افزود: اين قابليت باعث شده كه زمينه پرورش اين گونه ميگو در تمام آبهاي سرزميني كشور فراهم شود و در همين زمينه امسال با همكاري در دو استان فارس و خراسان شمالي اين طرح انجام مي شود.
آيين جمشيد امكان سنجي توليد غذاي مصنوعي براي تغذيه مراحل پروتوزوآ تا پست لارو ميگوي سفيد غربي و مقايسه آن با غذاي وارداتي، به گزيني و مولد سازي ميگوي سفيد غربي پرورشي و پرورش ميگوي وانامي در آب چاه روستاي چاه خاني شهرستان دشتستان، انتخاب مناسبترين سازه براي احياي ذخيره ماهي مركب، پويا شناسي جمعيت و ارزيابي ذخاير ماهيان يال اسبي در خليج فارس را از جمله دستاوردهاي تحقيقاتي اين موسسه در سال گذشته ذكر كرد.
وي يادآورشد: همچنين پارسال 99مقاله اين مركز پذيرفه شده كه از اين تعداد 10مقاله ISI( بصورت بين المللي) منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

 


 دیدگاه خود را بیان کنید