آغاز صید میگو از خلیج فارس در آبهای هرمزگان

آغاز صید میگو از خلیج فارس در آبهای هرمزگان

آغاز صید میگو از خلیج فارس در آبهای هرمزگان

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
Thursday, December 2, 2021

آغاز صید میگو از خلیج فارس در آبهای هرمزگان

۱۳۹۲/۰۷/۱۶

آغاز صید میگو از خلیج فارس در آبهای هرمزگان
باشگاه خبرنگاران بندرعباس مدیر کل شیلات هرمزگان گفت: امسال کمتر از هزار تن میگو از صیدگاههای استان صید می شود که حدود 50 درصد کمتر از پارسال است.

پارسال بیش از هزار و 800 تن میگو از ابهای استان صید شد.

میرزاده افزود :کاهش بارندگی ها در فصل تکثیر آبزیان ، ضعیف بودن تغذیه خورها و نوزادگاههای میگوی استان از عوامل کاهش صید امسال است .

طول صید گاههای هرمزگان هزار و 430 کیلو متر است وصید از صیدگا ه شهرستان سیریک تا دار سرخ در جزیره هرمز آغاز شد و در صیدگاه تولای قشم به پایان می رسد .

مدیر کل شیلات هرمزگان گفت:برای مدیریت صید و ایمنی بیشتر به صیادان آموزش های لازم در زمینه رعایت آیین نامه های صید داده شده وبرای سلامت و بهداشت بیشتر آبزیان صید شده شناورهای صیادی سم پاشی و مجهز شده اند.

میرزاده افزود :صید ترال کف تنها روش مجاز صید میگو در استان است وبه منظور جلوگیری از صید میگوهای ریزتر ،صیادان ملزم به رعایت صید از صیدگاهای مجاز اعلام شده هستند.

وی گفت: 100 فروند قایق صید امسال صیادان را جمع آوری و به 7 کارخانه عمل آوری در استان منتقل می کنند .

این شناورها آبزیان غیر خوراکی را که به صورت ضمنی همراه میگو صید می شود برای تهیه پودر ماهی جمع آوری و به ساحل می آورند.

ماهیان خوراکی سنگسر ، هامور ،شیر و آبزیان ریز غیر خوراکی مانند مارماهی ،یال اسبی و عروس دریایی ضایعات صید میگو هستند که همراه میگو صید می شوند.

هرمزگان با صید سالانه 188 هزار تن آبزی و 22 بندر صیادی رتبه نخست صید را در کشور دارد.

مدیر کل شیلات هرمزگان گفت : مدت زمان صید به میزان صید صیادان واعلام مرکز اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان بستگی دارددیدگاه خود را بیان کنید