اجرای سیستم مراقبت فعال در مراکز پرورش ماهیان سردابی

اجرای سیستم مراقبت فعال در مراکز پرورش ماهیان سردابی

اجرای سیستم مراقبت فعال در مراکز پرورش ماهیان سردابی

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
Thursday, December 2, 2021

اجرای سیستم مراقبت فعال در مراکز پرورش ماهیان سردابی

۱۳۹۲/۰۸/۲۰


ایرنا از سازمان دامپزشکی، ˈکاظم عبدیˈ اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای قوانین سازمان دامپزشکی کشور از آبان ماه سال جاری به اجرا در آمده است.

وی افزود: به منظور تضمین سلامت مولدین و ماهیان قزل آلای رنگین کمان ایران در برابر بیماری های مهم و اخطار کردنی ویروسی و سایر بیماری های مهم باکتریایی، طرح جدید اجرای سیستم مراقبت ماهیان سردابی کشور بوسیله ادارات بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان در ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور به مورد اجرا در آمده است.

مدیر کل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان گفت: در این طرح سه بیماری مهم ویروسی سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS)، نکروز عفونی بافت های خونساز (IHN) و نکروز عفونی لوزالعمده (IPN) و نیز سه بیماری مهم باکتریایی استرپتوکوکوزیس، فورونکلوزیس و یرسینیوزیس به دلیل اهمیت بالای این بیماری ها در کشور، مورد بررسی و پایش قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح پایش مولدین حامل بیماری و حذف آنها از چرخه تولید، تعیین آخرین وضعیت بیماری ها در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی و تخمین وضعیت آینده بیماری ها است.

عبدی تصریح کرد: پیشگیری از وقوع و شیوع بیماری های واگیر اگزوتیک و کنترل بیماری های آندمیک کشور از دیگر اهداف این طرح است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، از مجموع 119 مرکز تکثیر، هفت هزار و 140 نمونه بچه ماهی گرفته شد که روی این نمونه ها 87 آزمایش مختلف ویروسی و چهار هزار و 544 آزمایش کشت باکتری انجام شد.

مدیر کل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری آبزیان افزود: در سال جاری گزارشی از بیماری های ویروسی و نیز فورونکلوز باکتریایی گزارشی نشده، اما در هفت ماهه نخست سال جاری 105 مورد استرپتوکوکوزیس و حدود 30 کانون یرسینیوز گزارش شده است.

وی گفت: در حال حاضر استرپتوکوکوزیس مهمترین بیماری ماهیان سردابی کشور بوده و بهترین روش مقابله با این بیماری اجرای واکسیناسیون و رعایت مسایل امنیت زیستی (بیوسکیوریتی) در مزارع استدیدگاه خود را بیان کنید