رونق اشتغال با توسعه پرورش ماهيان درقفس /گ

رونق اشتغال با توسعه پرورش ماهيان درقفس /گ

رونق اشتغال با توسعه پرورش ماهيان درقفس /گ

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

رونق اشتغال با توسعه پرورش ماهيان درقفس /گ

۱۳۹۳/۰۹/۲۴

 

رونق اشتغال با توسعه پرورش ماهيان درقفس
 پرورش ماهی و افزایش تولید آبزیان از برنامه هایی است که در2 دهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است و پرورش ماهی دیگر به استخرها و رودخانه ها خلاصه نشد تا اینکه دردهه 80 طرح پرورش ماهی درقفس مطرح شد.
 مدیرشیلات استان زنجان می گوید:حفظ ذخایر دریایی ، سود آوری بالا واشتغالزایی از مزایای اجرای طرح جدید پرورش ماهی درقفس است .
بورانی می افزاید: امضاء تفاهم‌نامه میان سازمان شیلات و وزارت نیرو در سال های گذشته زمینه استفاده ازمنابع آبی غیرشرب پشت سدها رافراهم کرد وطرح پرورش ماهی درقفس علاوه بر3 استان شمالی کشوردر زنجان هم توسعه یافت.
وی می گوید: طرح پرورش ماهی درقفس باتوجه به موقعیت آبی که درپشت سدها دارد برای نخستین بار در 2 سال گذشته در زنجان اجرا شد و اکنون موجب اشتغال 2 هزارنفربه صورت مستقیم و4 هزارنفر به صورت غیرمستقیم شده است.
مدیرشیلات استان زنجان می گوید:نخستین طرح ماهی درقفس با پرورش ماهی قزل الا درسد گلابرزرین آباد زنجان آغازشد که هم اکنون ماهی قزل الا ماهی خاویاری و ماهی ازاد دریای خزرهم پرورش داده می شود.
بورانی می افزاید: نخستین طرح ماهی در قفس در استان زنجان با ظرفیت هزارتن و با9 قفس شروع شد اما اکنون به 3 طرح درسدهای گلابر، بویین وسلطانیه افزایش یافته است وتاپایان سال 2 مجوزدیگر پرورش ماهی درقفس هم به این طرحها افزوده می شود .
کارشناس شیلات استان زنجان هم معتقداست تفاوت ماهی درقفس زنجان بااستانهای حاشیه دریا دراین بود که سرمایه گذاران زنجانی این کاررادرپشت سدها اجرا کرده و درواقع ازآب شیرین بهره گرفته اند.
حق راد می افزاید: درسدهای خاکی علاوه براینکه آب برای مصارف ابیاری اراضی وتامین انرژی استفاده می شود درداخل همان فضا ماهیان هم پرورش می یابند.
وی می گوید: سود این طرح علاوه براشتغالزایی ، افزایش تولید ، صرفه جویی هاست که عاید سرمایه گذار می شود.
حق راد می افزاید: فردمتقاضی پرورش ماهی درقفس تنها 5 تا10 میلیون تومان هزینه می کند درصورتی که شیلات برای این کار30 میلیون تومان راهزینه کارمطالعاتی آن می کندکه کمک بزرگی برای حمایت ازسرمایه گذاران است.
وی می گوید: درکنار این حمایت ، نظارت ، آموزش دوره ای به متقاضیان و ارائه بچه ماهی و تغذیه ماهی از حمایتهای دیگر شیلات است.
کارشناس آبخیزداری وپرورش ماهیان هم می گوید: سرعت در تکثیر ماهی ، کیفیت مطلوب تولیدات وکاهش قیمت تمام شده پرورش ماهی درقفس نسبت به دیگر روشهای تولید ازمزایای دیگر این طرح است.
طاهرنژاد می افزاید: آبزیان دراین طرح ازجانوران وموادی که درسدها وجوددارد تغذیه می کنند وهمین موجب می شود سرمایه گذار تنها 10 درصد قیمت تمام شده را برای تغذیه ماهیان هزینه کند.
وی می گوید: پارسال هریک تن ماهی درقفس برای سرمایه گذار 2 میلیون و200 هزارتومان سودداشت وامسال این رقم افزایش یک ونیم برابری دارد.
کارشناس ابخیزداری وپرورش ماهیان هم می گوید: پارسال قیمت تمام شده 6هزار و300 تومان وقیمت فروش وعرضه 8 هزارو500 بود امسال این رقم 7هزارتومان برای قیمت نهایی و12 هزارتومان برای عرضه است که سرمایه گذار نه تنها ضرر نمی کند بلکه ترغیب هم می شود .
اسدی ،سرمایه گذار این طرح درگلابرمی گوید: کارمند اموزش وپرورش هستم اما با علاقه ای که به پرورش شیلات داشتم وحمایت واموزشی که شیلات استان ارائه کرد توانستم ازسال 90 تاکنون هم تولید وصادرات داشته باشم وهم ایجاداشتغال کنم .
مدیرشیلات استان زنجان می گوید: ازابتدای سال تاکنون 7هزارتن انواع ابزی وماهیان سردآبی وگرم آبی در400 مزارع واستخرهای 2 منظوره و سه سد پرورش ماهی درقفس تولید شده است .
بورانی می افزاید: زنجان منبع صادرات ابزی وبچه ماهی به استانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ، کرج ،قزوین ، کردستان ، اردبیل وبویژه به تهران است .
وی می گوید: پارسال میزان صادرات 34 درصد بود و امسال به 50 درصد رسیده است .
بورانی می گوید: شیلات زنجان 300 تن ازتولید 10 هزارتنی هرسال خودراهم به کشورهای همجوارنظیراذربایجان وعراق صادرمی کند.
مدیرشیلات استان می گوید: ذخایرشیلات دریای خزربه دلیل افزایش صید ،کاهش می یابد وحمایت از سرمایه گذارانی که دراستانهایی نظیرزنجان به دنبال پرورش ماهی هستند،می تواند نقش اساسی در کاهش فشارصید برذخایردریای خزر داشته باشد
منبع: واحد مرکزی خبر

 دیدگاه خود را بیان کنید