تدوین سند ملی رودخانه کارون ضروری است /گ

تدوین سند ملی رودخانه کارون ضروری است /گ

تدوین سند ملی رودخانه کارون ضروری است /گ

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

تدوین سند ملی رودخانه کارون ضروری است /گ

۱۳۹۴/۰۳/۱۰

 

تدوین سند ملی رودخانه کارون ضروری است
 مدیر کنفرانس ملی رودخانه کارون گفت: ضرورت دارد سند ملی رودخانه کارون تدوین شود تا نقشه‌ كلان و چارچوب نظام برنامه ‌ریزی جلوگیری از چالش ها رودخانه کارون باشد.
 سید حسین فاضلی اظهار کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که مردم استان خوزستان از ارزش ها، پتانسیل ها و چالش های واقعی رودخانه کارون هیچ شناخت کامل و حتی قابل توجهی ندارند. همچنین هیچ مرجع مکتوب مستند از رودخانه کارون وجود ندارد. بنابراین دانش افزایی و شناخت از رودخانه كارون در مرحله اول بهترین راه حل برای صیانت از كارون است.
وی افزود: دانش افزایی و شناخت از رودخانه کارون را می توان به صورت سطوح مختلف معرفی كرد. اولین و جامع ترین سطح دانش افزایی همان سطح گسترش دانش عمومی و همگانی از رودخانه کارون است. این دانش باید شامل اطلاعات همگانی مردم استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کل کشور در دو اولویت درجه یک و دوم باشد. یعنی اینکه باید در اولویت اول به دانش افزایی عمومی مردم استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری در ارتباط با رودخانه کارون توجه خاص داشت و بعد به دانش افزایی دیگر استان ها به منظور آشنایی با رودخانه کارون پرداخت.
 عدم نگهداری صحیح از کارون

فاضلی عنوان کرد: وجود دانش افزایی عمومی نسبت به پتانسیل ها، چالش ها و به طور کلی وضعیت رودخانه کارون باعث می شود تا از این سرمایه ملی به طور صحیح نگهداری و حفاظت شود. نظر مخالف با چنین دانش افزایی هایی باعث می شود كه جایگاه رودخانه ای و محیط زیستی کارون در معرض خطر قرار گرفته، از نعمت های خدادادی خود به دور شده و به مثابه اموال بی صاحب در طبیعت شهری و روستایی رو به خشک شدن درآید.

مدیر کنفرانس ملی رودخانه کارون تصریح کرد: بنابراین ضرورت دارد به منظور دانش افزایی جامعه در مورد رودخانه کارون و مطرح كردن کارون شناسی در دو استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری اقدامات لازم از طرف مراکز مرتبط به صورت مدون شده و سیستماتیک انجام شود. به همین دلیل نیاز است تا حفاظت محیط زیست خوزستان، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری، صدا و سیما، مراکز دانشگاهی و مراکز زیر مجموعه، جهاد کشاورزی، شیلات، آموزش و پرورش و دیگر ادارات و سازمان های مرتبط زمینه دانش افزایی رودخانه کارون را فراهم كنند.

بررسی تجارت سال ها زندگی کنار کارون

فاضلی اظهار کرد: کارون شناسی شامل دانش افزایی همه جوانب رودخانه کارون است. به عنوان نمونه تجارب سال ها زندگی مردم در کنار رودخانه کارون نشان داده که به طور عمده نگرش دیرینه حفاظت از رودخانه کارون به عنوان یک آمیزه دینی و اجتماعی (عرفی) مورد غفلت قرار گرفته و نگرشی به غیر از آن در بین مردم حاکم است. بنابراین دانش افزایی زمینه نگرش حفاظتی به رودخانه کارون بر پایه آمیزه دینی و اجتماعی، حلقه گمشده ارزش افزایی رودخانه کارون بوده که ضرورت امروزی صیانت از رودخانه کارون است.
وی گفت: اگرچه عدم تقبل جدی و همه جانبه وظیفه دانش افزایی رودخانه کارون از طرف نماینده وزارت نیرو (به عنوان متولی کنونی رودخانه کارون)، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست (به عنوان متولی کیفی رودخانه کارون)، مراکز دانشگاهی (به عنوان مروج مسائل علمی و فرهنگی در جامعه و فرهنگ ساز)، رسانه ها و دیگر سازمان های مرتبط، معضلی است که زمینه را برای تعرض و به مخاطره انداختن رودخانه کارون بیش از پیش بیشتر كرده است.

بهره کشی از کارون

فاضلی افزود: با وجود اینکه دانش افزایی رودخانه کارون زمینه را برای تبعیت از فرمایشات و تاکید مقام معظم رهبری در حفاظت از محیط زیست مهیا می كند ولی متاسفانه به طور قاطع و مبرم مورد غفلت مسئولان مرتبط با حوضه رودخانه کارون قرار گرفته است. جالب تر اینکه بررسی عملکرد نماینده وزارت نیرو در استان خوزستان به عنوان متولی کنونی رودخانه کارون نشان می دهد به غیر از بهره برداری و بهره کشی از رودخانه کارون و به خطر انداختن پتانسیل های رودخانه کارون، نتوانسته در راستای دانش افزایی رودخانه کارون قدمی بردارد. اگرچه به طور یقین دانش افزایی رودخانه کارون می تواند در طولانی مدت منافع نماینده وزارت نیرو در استان خوزستان را به خطر بیندازد.

مدیر کنفرانس ملی رودخانه کارون اظهار کرد: ولی نباید فراموش كنیم كه آنچه برای اجرا در ارتباط با رودخانه کارون مهم بوده حفظ منافع ملی و تبعیت از فرمایشات و تاکید مقام معظم رهبری در حفاظت از محیط زیست است. بنابراین نباید به منافع هیچ سازمانی اهمیت داده و باید دانش افزایی رودخانه کارون با وجود به خطر افتادن منافع نماینده وزارت نیرو در استان خوزستان انجام شود. ضرورت دارد تا مجموعه های منظم و متنوع در ارتباط با ابعاد مختلف رودخانه کارون تدوین و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. مجموعه ها باید بر اساس اصول قابل قبول علمی و هدف دار آماده سازی شده و به دور از صرفا کاری انجام دادن باشد.

تهیه مستندات تصویری و مکتوب از کارون

فاضلی اظهار کرد: دومین سطح دانش افزایی رودخانه کارون تهیه مستندات تصویری، مکتوب و مرجعی از رودخانه کارون است كه در حال حاضر هیچ مستند و مرجع مکتوبی از آن وجود ندارد و این یعنی یک فاجعه ملی که نشان از کوتاهی مراجع ذیربط رودخانه کارون دارد.

وی عنوان کرد: این خیلی مضحک است که ما خود را کشوری در حال پیشرفت معرفی می کنیم در حالی که در تنظیم و تهیه حتی یک مستند و مرجع مکتوب رودخانه کارون قدمی برنداشته و حتی هیچ جایگاهی نداریم. چنین مستندهایی که می تواند نقش مهمی در مدیریت صحیح و نیازسنجی رودخانه کارون داشته باشد. لذا باید بودجه مالی ویژه تدوین مستند و مرجع مکتوب رودخانه کارون تعیین و صرف آن شود.
فاضلی گفت: ارزش مستند و مرجع مکتوب رودخانه کارون در دانش افزایی رودخانه کارون می تواند به عنوان یک استراتژی در مدیریت و نگهداری پایدار رودخانه کارون عمل كرده و در حل قانونی معضلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی رودخانه کارون در سطح استانی و حتی در بعد ملی نیز كمك می كند. مسئله ای كه باید بیش از هر مسئله دیگری به آن توجه داشت این است كه مستند و مرجع مکتوب مذکور باید با توجه به نگرش مجموعه غیر ذینفع رودخانه کارون و بر اساس منافع ملی تنظیم شود.

مدیر کنفرانس ملی رودخانه کارون تاکید کرد: ضرورت دارد سند ملی رودخانه کارون تدوین شود تا نقشه‌ كلان و چارچوب نظام برنامه ‌ریزی جلوگیری از چالش ها و استفاده از پتانسیل های رودخانه کارون را به منظور تحقق اهداف دولت در راستای حفاظت از محیط زیست تعیین و تبیین كند.

فاضلی بیان کرد: با توجه به اهمیت حمایت سیاستمداران و تصمیم گیران از طرح دانش افزایی رودخانه کارون، عضویت استانداران در ساختار اجرایی و مدیریتی الزامی است. اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان آب و برق خوزستان، اداره کل شیلات خوزستان و غیره نیز باید با انجام اقدامات لازم به استانداران كمک كنند. با توجه به اهمیت برنامه ریزی دقیق و اجرای طرح دانش افزایی رودخانه کارون نیاز است تا یک ردیف بودجه ملی و استانی متمرکز تعیین و بودجه اجرایی هر کدام از نهادهای دولتی و استانی به منظور تامین مالی اجرای طرح های دانش افزایی تعیین به صورت مجزا تعیین شود.


منبع: مهر

 دیدگاه خود را بیان کنید