ماهی تیلاپیا، زیست‌بوم‌های آبی کشور را تهدید می‌کند /گ

ماهی تیلاپیا، زیست‌بوم‌های آبی کشور را تهدید می‌کند /گ

ماهی تیلاپیا، زیست‌بوم‌های آبی کشور را تهدید می‌کند /گ

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

ماهی تیلاپیا، زیست‌بوم‌های آبی کشور را تهدید می‌کند /گ

۱۳۹۴/۰۹/۲۲
ماهی تیلاپیا، زیست‌بوم‌های آبی کشور را تهدید می‌کند
 مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید صدور مجوز برای ماهی تیلاپیا در مرکز تحقیقات بافق استان یزد فقط در حد پایلوت است و به هیچ وجه جنبه تجاری ندارد
 

مجيد خرازيان‌مقدم در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينكه برخي صدور مجوز براي ماهي تيلاپيا در مركز بافق را تجاري مي‌دانند، افزود: مركز بافق سال‌هاست كه روي ماهي تيلاپيا كارهاي تحقيقاتي انجام مي‌دهد، اين مركز داراي 10مزرعه يا كارگاه است كه صدور اين مجوز به‌معناي اجازه فعاليت تحقيقاتي فقط در اين مزارع است.

 

تيلاپيا گونه‌اي مهاجم است باوجود اين، هنوز پرورش اين ماهي با توجيه رونق اشتغال و ارزآوري از سوي برخي با جديت دنبال مي‌شود. اين درحالي است كه اين‌گونه در فهرست 100گونه مهاجم قرار دارد و ورود آن به زيست‌بوم‌هاي آبي كشور مي‌تواند به آفتي بزرگ و جبران‌ناپذير تبديل شود. يافته‌هاي علمي نشان مي‌دهد توليدمثل تيلاپيا بسيار زياد است. همه‌‌چيزخوار است، درمقابل تغييرات محيطي مانند دما و شوري مقاوم است و در رقابت با گونه‌هاي بومي پيروز شده و بسياري از آنها را حذف مي‌كند. از همين روست كه كارشناسان و متخصصان همواره نسبت به ورود اين‌گونه مهاجم به زيست‌بوم‌هاي آبي كشور هشدار داده‌اند.

دكتر اصغر عبدلي، عضو هيأت علمي گروه تنوع‌زيستي و مديريت اكوسيستم‌هاي پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي، در گفت وگو با همشهري با هشدار نسبت به صدور مجوز براي پرورش ماهي تيلاپيا مي‌گويد كه بازديد از استخرهاي پرورش تيلاپيا در بافق يزد و بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد درصورت صدور مجوز براي پرورش ماهي تيلاپيا، اين‌گونه مهاجم مي‌تواند در مدت كوتاهي بسياري از محيط‌هاي آبي قابل زيست را كاملا به اشغال خود در آورد و باعث نابودي‌ گونه‌هاي آبزي و نابودي تنوع زيستي رودخانه‌ها و تالاب‌هاي كشور شود
 
  • تجربه تلخ ورود گونه‌هاي غيربومي

ورود ماهي تيلاپيا به زيست بوم‌هاي آبي كشور همان بلايي را بر سر گونه‌هاي بومي مي‌آورد كه شانه‌دار مهاجم بر سر درياي خزر آورد. شانه‌دار مهاجم البته از طريق آب توازن كشتي‌ها وارد خزر شد و در مدت زمان كوتاهي با خوردن غذاي كيلكاها، باعث كاهش چشمگير جمعيت اين آبزي بومي خزر شد كه در نتيجه، علاوه بر بروز بحران اكولوژيك، جامعه بزرگي از صيادان كيلكا را به خاك سياه نشاند. از همين رو، سازمان شيلات ناگزير به پرداخت ميلياردها تومان خسارت به صياداني شد كه به صيد كيلكا تشويق شده بودند و ميلياردها تومان هم هزينه پژوهش براي رفع اين مشكل شد.

رها‌سازي‌ ماهي آمور در تالاب هامون، تجربه تلخ ديگري است كه مسئولان محيط‌زيست نبايد آن را فراموش كنند. آمور از كپور ماهيان چيني علف‌خوار است كه در دهه1360با اهداف خير در تالاب هامون رها‌سازي‌ شد. در آغاز همه خوشحال بودند زيرا ماهي آمور رشد خوبي داشت و صيد و صيادي هم رونق بسيار خوبي داشت اما اين خوشحالي يك دهه بيشتر دوام نياورد و ابتداي دهه 1370شكايت‌ها شروع شد زيرا مردمي كه تنها منبع آبي آنها هامون بود و از نيزارهاي اطراف اين تالاب براي حصير‌بافي، تغذيه دام، صيد ماهي بومي و پرندگان پناه‌گرفته در لابه‌لاي نيزارها استفاده مي‌كردند به‌ناگاه ديدند كه تالاب از نيزار خالي شد و نه‌تنها منبع غذاي دام‌هايشان را از دست دادند بلكه صنايع‌دستي حصيربافي هم تعطيل شد. اكنون اظهارات مجيد خرازيان مقدم، مديركل دفتر حيات وحش و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست نشان مي‌دهد هنوز احتمال ورود اين آبزي مهاجم به زيست بوم‌هاي كشور منتفي نشده است. آنطور كه خرازيان مقدم به ايرنا گفته است،تعريف و كار پايلوت مشخص است در واقع يك كار علمي است كه خروجي آن به ما مي‌گويد چه تصميمي درباره اقدام شيلات براي آينده در مورد ماهي تيلاپيا اخذ كنيم

منبع: ایرنا

 دیدگاه خود را بیان کنید