اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران|شیلات ایران|پرورش تیلاپیا

شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
Saturday, March 23, 2019
نام حسن
نام خانوادگی ساربان
ایمیل: hassan_sareban65@yahoo.com
متن سوال  
سلام در مورد پرورش ماهی مرکب و هشت پا اطلاعاتی می خواستم.

نام حسین
نام خانوادگی رضازاده
ایمیل: rezazadeh78ts@yahoo.com
متن پاسخ  
سلام در مورد پرورش ماهی مرکب و هشت پا اطلاعاتی می خواستم. و این طرح توجیه دارد یا نه

 
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل
متن پاسخ
بازگشت