اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران|شیلات ایران|پرورش تیلاپیا

شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
Saturday, March 23, 2019
نام و نام خانوادگی ارسال کننده : عبدالزهرامنصوری
ایمیل ارسال کننده :abomasoud1353@gmil.com
شماره تلفن همراه ارسال کننده : 09163037384
شماره تلفن ثابت ارسال کننده : 0000
کد تلفن ثابت ارسال کننده : 0000
نام شرکت و یا آدرس ارسال کننده :پرورش ماهی منصوری
متن مشکل :
من پرورش ماهی گرمابی دراهواز دارم یکی ازاستخرهایم خودبخود گل الود شده علتش راخواستم واگرعواقب دارد جویای انم وراه حل چیست
دریافت فایل مشکل به صورت pdf

بازگشت