گونه‌های داکتیلوژیروس جدا شده در ماهیان پرورشی تعیین شدند

گونه‌های داکتیلوژیروس جدا شده در ماهیان پرورشی تعیین شدند

گونه‌های داکتیلوژیروس جدا شده در ماهیان پرورشی تعیین شدند

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

گونه‌های داکتیلوژیروس جدا شده در ماهیان پرورشی تعیین شدند

//

عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی نیز در این جلسه به تعیین گونه‌های داکتیلوژیروس جدا شده از ماهیان کپور پرورشی شهرستان مشهد اشاره کرد و گفت: مونوژن‌ها به عنوان ایجاد کننده بیماری در انواع پرورش ماهی شناخته شده‌اند.
محمدرضا نصیری با بیان اینکه در واردات به گونه‌های داکتیلوژیروس به عنوان عوامل بیماری‌زای بالقوه توجه جدی نمی‌شود، افزود: داکتیلوژیروس در آبشش ماهیان ساکن هستند.
وی تعیین گونه انگل در تعیین تنوع زیستی و پیشگیری از آن را بسیار پر اهمیت خواند و ابراز داشت: بالغ بر 70 گونه داکتیلوژیروس از ماهیان آب‌های شیرین ایران گزارش شده است.
نصیری با اشاره به اینکه گونه داکتیلوژیروس با داشتن سیر تکاملی مستقیم و داشتن قدرت تکثیر بالا موجب افزایش انتقال و شدت آلودگی در شرایط متراکم می‌شود، خاطرنشان کرد: معمولی‌ترین روش برای تشخیص گونه داکتیلوژیروس بررسی ساختار مورفولژی کرم است.
عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی حضور مونوژن‌ها و استرس ناشی از آنها را موجب ایجاد بروز بیماری‌های ویروسی، باکتریایی و قارچی عنوان کرد و بیان داشت: اقدام‌های پیشگیرانه و درمان علیه این انگل‌ها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرددیدگاه خود را بیان کنید