اماکن عرضه آبزيان هرمزگان در بدترين وضعيت بهداشتي

اماکن عرضه آبزيان هرمزگان در بدترين وضعيت بهداشتي

اماکن عرضه آبزيان هرمزگان در بدترين وضعيت بهداشتي

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

اماکن عرضه آبزيان هرمزگان در بدترين وضعيت بهداشتي

//

استان هرمزگان و مرکز آن بندرعباس به دليل موقعيت استراتژيک و دريايي خود يکي از مهمترين شهرهاي ساحلي کشور و حتي جهان است که همجواري آن در کنار دريا باعث شده است تا شغل بسياري از افراد به ماهيگيري و فروش آبزيان اختصاص داشته باشد. اين موقعيت مهم و وجود انواع آبزيان در درياي خليج فارس باعث شده است که هرساله استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس در صيد آبزيان رتبه‌هاي نخست را کسب كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،منطقه خليج فارس، استقبال مردم کشورمان به ويژه استان‌هاي جنوبي به ميل غذاهاي دريايي هر ساله افزايش يافته و جوابگويي به اين موضوع نيازمند ساماندهي و ايجاد اماکني براي عرضه آبزيان به صورت بهداشتي است که از اين حيث استان هرمزگان و به ويژه شهرستان بندرعباس سالهاي سال است که با چنين مشکلي رو به روست که در اين گزارش به پيگيري اين موضوع پرداخته شده است.

ساماندهي اماکن عرضه و فروش ماهي و ميگو بايد در اولويت قرار گيرد

معاون سياسي امنيتي استانداري هرمزگان گفت: بايد مشکلات بهداشتي مراکز فروش ماهي و ميگو در هرمزگان براي جلوگيري از گسترش بيماري‌هاي مختلف هرچه سريعتر رفع شود.

گل محمد بامري در جلسه کار گروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي استان هرمزگان بر ساماندهي جايگاه‌هاي عرضه و فروش ماهي و ميگو در هرمزگان تاکيد و اظهاركرد: يکي از راه‌هاي گسترش بيماري رعايت نکردن مسائل بهداشتي است که در اين زمينه لازم است بازار فروش ميگو و ماهي ساماندهي و مسائل بهداشتي آن رفع شود.

وي سلامت مواد غذايي را مورد تاکيد قرار داد و افزود: کارگروه سلامت و امنيت غذايي نقش مستقيمي در سلامت جامعه دارد و به همين دليل از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.

وي ارتقاي سلامت و بهبود کيفيت زندگي مردم را در گرو همکاري‌ها و هماهنگي‌ها دانست و تضمين سلامت و امنيت غذايي جامعه را در ارتباط مستقيم با اجراي مصوبات اين کارگروه عنوان کرد.

معاون سياسي امنيتي استانداري هرمزگان با تاکيد بر اجراي مصوبات اين کارگروه، بيان كرد: در صورت تحقق اين مصوبات و اهداف و فعاليت‌هاي پيش بيني شده، مردم مي‌توانند با امنيت و آرامش مواد غذايي را مصرف کنند.

وي با تاکيد بر بازرسي‌هاي مرتب و پيوسته بهداشتي، ادامه داد: اماکن فروش و توزيع مواد غذايي بايد از لحاظ بهداشتي کنترل شوند تا بتوان از بروز بيماري و آلودگي در سطح جامعه جلوگيري کرد.

اماکن عرضه ماهي و ميگو در بندرعباس سلامت مردم را تهديد مي‌کند

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان گفت: عدم ساماندهي اماکن عرضه ماهي و ميگو در بندرعباس سلامت مردم را تهديد مي‌کند.

دکتر محمود حسين‌پور اظهارکرد: بسياري از انواع ماهي و ميگو در بدترين شرايط غيربهداشتي در چرخه دسترسي مردم قرار مي‌گيرد که هيچ گونه نظارتي نمي‌توان بر روي آنها داشت و يکي از دغدغه‌هاي پيش روي سلامت محيط است که به طور جدي اين پديده سلامت مردم را تهديد مي‌کند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان با اشاره به اهميت ساماندهي اماکن توزيع مواد غذايي و عرضه ماهي و ميگو در مرکز استان گفت: عرضه مواد غذايي در شرايط غيربهداشتي از معضلات بهداشتي است که سلامت مردم را به طور جدي تهديد مي‌کند.

حسين‌پور با اشاره به معضلات بهداشتي در اماکن عرضه ماهي وميگو بيان کرد: بايد در بهبود وضعيت بهداشتي اماکن عرضه موادغذايي و به خصوص عرضه خام ماهي و ميگو تدابيري انديشيده شود و بر اساس اولويت‌ها موارد و مشکلات بهداشتي موجود بندرعباس و بازارماهي فروشان را دراسرع وقت رفع شود.

وي اهميت بهينه سازي و سالم‌سازي محيط و ارتقاي زيرساخت‌هاي بهداشت شهري را بسيار موثر دانست و عنوان کرد: توجه به زيرساخت‌هاي بهداشتي همچون پاکيزگي محيط و دفع به موقع زباله و پسماندهاي ماهي و ميگو در بازار ماهي فروشان نقش مهمي در پيشگيري و بروز بيماريهاي واگير و غيرواگير خواهد داشت.

دکتر حسين‌پور معضل زباله و پسماندهاي ماهي و ميگو اطراف بازار ماهي فروشان بندرعباس را از معضلات ديرباز حوزه بهداشت دانست و تصريح کرد: انباشت زباله و پسماندهاي ماهي و ميگو موجب هجوم انواع حشرات و جانوران موذي مي‌شود که در اين ارتباط موجب بروز بيماريها مي‌شود که سلامت مردم را به مخاطره مي‌اندازد.

وضعيت توزيع آبزيان دريايي در بندرعباس اسف‌بار است

عضو شوراي شهر بندرعباس گفت: در حال حاضر به دليل گسترش پديده دستفروشي آبزيان دريايي در سطح خيابان‌هاي شهر، وضعيت بهداشتي موادغذايي عرضه شده اسف‌بار است.

وي به برخي آسيب‌ها و تهديدهاي فعاليت دستفروشان آبزيان دريايي در خيابان‌هاي شهر اشاره کرد و گفت: عرضه ماهي و ميگو در کف خيابان‌ها به گونه‌اي انجام مي‌شود که امکان سرايت بيماري از طريق فروشندگان به آبزي و همچنين انتقال بيماري از آبزيان به انسان وجود دارد. از طرف ديگر محل استقرار اين دستفروشان به دليل قرار گرفتن در حاشيه خيابان به شکلي است که در برخي موارد باعث بروز تصادم با وسايل نقليه وجود دارد.

دانش زشت شدن جلوه ظاهري شهر به دليل حضور غيرنظاممند دستفروشان در خيابان‌ها، ايجاد آلودگي محيطي به دليل دور ريختن ضايعات و زوايد آبزيان در اطراف اماکن فروش و عرضه و ايجاد بي‌نظمي را از ديگر عوارض و پيامدهاي منفي حضور دستفروشان مواد غذايي دريايي در سطح شهر عنوان کرد.

وي گفت: در وهله اول آنچه که بايد به عنوان يک اصل مهم در بحث برخورد با پديده دستفروشي به آن توجه کرد، در نظر داشتن يک ديدگاه اجتماعي و تحليلي به مساله است. هيچ کس تمايل به انجام کار دستفروشي ندارد زيرا اين کار، شغلي کاذب و بدون امنيت و ثبات شغلي است، اما به دليل وارد آمدن فشارهاي ناشي از فقر در اقشار آسيب‌پذير و اغلب بي‌سواد جامعه شهري بندرعباس، پديده دستفروشي گسترش يافته است.

اين عضو شوراي شهر بندرعباس با بيان اين که متاسفانه در حال حاضر اين شهر تنها داراي 2 بازارچه عرضه آبزيان دريايي است، گفت: اين ظرفيت محدود عرضه، جوابگوي حجم زياد تقاضاي شهروندان براي خريد ماهي و ميگو و همچنين تامين کننده فرصت‌هاي شغلي کافي در اين زمينه نيست؛ به عبارت بهتر شرايط به گونه‌اي است که بين عرضه و تقاضاي آبزيان دريايي در شهر بيش از 400 هزار نفري بندرعباس توازن و تعادل مناسبي وجود ندارد.

به گفته وي، برخوردهاي قهري و اجراي طرح‌هاي ضربتي جمع‌آوري دستفروشان نه تنها دردي را از جامعه دوا نمي‌کند بلکه باعث افزايش سطح آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه شهري نيز خواهد شد.

اين عضو شوراي شهر برطرف شدن مشکل دستفروشي را منوط به ايجاد فرصت‌هاي شغلي دانست و بيان کرد: دولت مي‌تواند بازارهاي عرضه آبزيان دريايي را در بندرعباس توسعه دهد. به همين منظور، چند سال گذشته در ضلع شرقي اسکله پشت شهر بندرعباس زميني از دريا بازيافت شده است که قرار بود از طرف شيلات استان، محلي براي عرضه آبزيان دريايي - به صورت خرده و عمده - احداث شود، تا آنجايي که بنده اطلاع دارم بخشي از اين زمين به شهرداري واگذار شده و در اين راستا مي‌توان از طريق مشارکت بخش خصوصي نسبت به احداث اين بازارچه اقدام كرد.

دانش به تاريخچه بازار فعلي ماهي فروشان بندرعباس اشاره کرد و گفت: 6 سال پيش، تعداد زيادي از دستفروشان ماهي و ميگو در کنار بازار قديم ماهي فروشان بندرعباس تجمع کرده بودند که وضعيت بهداشتي مناسبي نداشتند. برهمين اساس، طرحي در شوراي دوم مبني بر ساماندهي اين دستفروشان مطرح شد که با همکاري شهرداري و استاندار وقت، بازارچه فعلي ماهي فروشان شامل 52 غرفه و با ميزان اشتغالزايي براي بيش از 150 نفر احداث شد که باعث رفع بسياري از مشکلات پيش آمده در آن زمان شد.

وي افزود: ايجاد اين بازارچه علاوه بر اشتغالزايي، دستاوردهاي مثبتي همچون عرضه بهداشتي ماهي و ميگو، کنترل بهداشت و سلامت فروشندگان، نظارت متمرکز دستگاه‌هاي متولي از جمله دامپزشکي و شيلات بر امر عرضه آبزيان دريايي و صدور پروانه کسب براي ماهي فروشان باسابقه را در پي داشت؛ زيرا با اين اقدام، ماهي فروشان هم به ثبات و امنيت شغلي مناسبي رسيدند و هم تحت پوشش خدمات قانوني قرار گرفتند از طرف ديگر در صورت بروز تخلف نيز قابليت پيگيري قانوني براي مصرف کنندگان فراهم شده است.

بزودي مزايده احداث يک بازارچه جديد، زمين کنار اسکله پشت شهر برگزار مي‌شود

تلاش خبرنگار ايسنا براي پيگيري اين موضوع در گفت‌وگو با شهردار بندرعباس نتيجه داد.

محدجواد سلطان‌زاده با قبول مشکلات موجود در اماکن عرضه آبزيان، افزود: با وجود به پيشرفت شهر بندرعباس از بافت سنتي به بافت مدرن، متأسفانه اماکن عرضه ماهي و ميگو همچنان در حالت گذشته باقي مانده است.

شهردار بندرعباس بهترين نقطه را براي احداث يک بازارچه جديد عرضه آبزيان دريايي در کنار اسکله پشت شهر عنوان کرد و گفت: شغل غالب ساکنان محله پشت شهر صيادي و ماهي فروشي است. در اين قسمت از شهر، زيرساخت‌ها و مقدمات لازم براي چنين کاري فراهم است؛ زيرا اين محل به دليل موقعيت جغرافيايي خود در کنار موج شکن اسکله قرار گرفته که امکان پهلوگيري شناورهاي صيادي در نزديکي آن وجود دارد، از طرف ديگر راه‌هاي دسترسي به آن نيز فراهم بوده و مشکل ترافيکي چنداني هم ايجاد نخواهد شد.

وي با بيان اينکه طرح احداث يک بازارچه جديد آبزيان در زمين کنار اسکله پشت شهر تصويب و بزودي مزايده آن برگزار مي‌شود، تصريح کرد: با همکاري اعضاي شوراي شهر در تصويب اين طرح، اميدواريم بزودي مراحل آغازين احداث اين بازارچه آغاز تا در آينده‌اي نزديک شاهد يک مکان مناسب و استاندارد جهت عرضه ماهي و ميگو باشيم.

به گزارش ايسنا، حال بايد منتظر اجرايي شدن قول مسوولان بود که آيا بازارچه‌اي استاندارد و مناسب در شهر پاسداران خليج فارس، ساخته خواهد شد يا خير؟دیدگاه خود را بیان کنید