خاويار پرورشي ايران وارد بازار مي شود

خاويار پرورشي ايران وارد بازار مي شود

خاويار پرورشي ايران وارد بازار مي شود

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

خاويار پرورشي ايران وارد بازار مي شود

//

سرپرست شيلات و امور آبزيان آذربايجان شرقي: خاويار پرورشي، از سال هاي آتي وارد بازار مصرف مي شود.
«محمد صمدزاده»: به همين منظور، توسعه مزارع پرورش ماهيان خاوياري، در دستور كار است.
وي افزود: رهاسازي بچه ماهيان خاوياري در سدها، درياچه ها و استخرها، انجام مي شود و در كوتاه مدت مشكلات مربوط به تامين بچه ماهي، برطرف خواهد شد.
او كه در دوره آموزشي تكثير و پرورش ماهيان خاوياري در مركز آموزش شهيد سرداري آذربايجان شرقي سخن مي گفت تاكيد كرد: هم اكنون سه هزار و 200 قطعه ماهي خاوياري از 6 گونه شامل گونه هاي وارداتي و داخلي در استخرهاي بتوني مرند و يك هزار قطعه فيل ماهي در قفس، در درياچه سد ارسباران، در حال پرورش مي باشند.
صمدزاده از توافق شيلات كشور و بانك كشاورزي براي توسعه مزارع 10 تني خبر داد و گفت: طبق اين توافق برگشت سرمايه به بانك 3 سال بعد از دريافت تسهيلات صورت مي گيرد و در اين مدت شيلات، سود 3 سال را به بانك مي پردازد.دیدگاه خود را بیان کنید