دوره فنی و حرفه ای پرورش ماهی در شهرستان البرز برگزار شد

دوره فنی و حرفه ای پرورش ماهی در شهرستان البرز برگزار شد

دوره فنی و حرفه ای پرورش ماهی در شهرستان البرز برگزار شد

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

دوره فنی و حرفه ای پرورش ماهی در شهرستان البرز برگزار شد

//

مسئول اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت‌: دوره فنی و حرفه ای پرورش آبزیان با عنوان اصول بهداشتی استخرهای پرورش ماهی در البرز برگزار شد

خبرگزاری مهر، نفیسه ابراهیمی در این خصوص گفت: این دوره با حضور بیش از 27  نفر از فراگیران به مدت پنج روز برای ارتقاء دانش بهره برداران و مجریان پروژه های شیلات شهرستان برگزار شده است.

 

وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی با اصول سلامتی و بیماری در ماهیان و عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر در پرورش، شناخت انواع بیماریهای محیطی، تغذیه ای (قارچی)، باکتریایی، انگلی و ویروسی و یادگیری راههای کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آشنایی با پروبایوتیک ها و شرایط استفاده از آنها عنوان کرد.

 

ابراهیمی یادآورشد: برگزاری دوره های آموزشی موجب کاهش هزینه بهره برداران در چرخه تولید و افزایش راندمان کار می شوددیدگاه خود را بیان کنید