بهداشت در نگهداری ماهیان زینتی موثر است

بهداشت در نگهداری ماهیان زینتی موثر است

بهداشت در نگهداری ماهیان زینتی موثر است

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

بهداشت در نگهداری ماهیان زینتی موثر است

//

استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بهداشت در نگهداری ماهیان زینتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

خبرگزاری فارس از بندر انزلی، آناهیتا رضایی بعد از ظهر امروز در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری این شهرستان به بررسی میزان آلودگی ماهیان زینتی گلدفیش و آنجل به انگل‌های مونوژن خارجی داکتیلوژیروس و ژیروداکتیلوس اشاره کرد و اظهار داشت: آلودگی انگلی در آبزیان بخش مهمی از بیماری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
وی ادامه داد: با توجه به گسترش نگهداری ماهیان زینتی در ایران و جهان مسئله بهداشت و بیماری‌های این گونه ماهیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رضایی با بیان اینکه 20 عدد ماهی گلدفیش و 20 عدد ماهی آنجل از مراکز فروش ماهیان زینتی از دو شهر آبادان و خرمشهر به صورت تصادفی تهیه شدند، تصریح کرد: باله‌ها، پوست و آبشش این ماهیان پس از انتقال به آزمایشگاه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مورد ارزیابی میکروسکوپی قرار گرفتند.
استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: از مجموع 20 نمونه ماهی گلدفیش 35 درصد دارای آلودگی پوست، 30 درصد آلودگی آبشش به انگل داکتیلوژیروس و 15 درصد نیز دارای آلودگی به انگل ژیروداکتیلوس بودند.
به گفته وی، از تعداد 20 عدد ماهی آنجل، 10 درصد دارای آلودگی آبشش به انگل داکتیلوژیروس و پنج درصد دارای آلودگی پوست به انگل ژیروداکتیلوس بودند.دیدگاه خود را بیان کنید