واکنش آبزیان به تغییرات خلیج فارس سریع است

واکنش آبزیان به تغییرات خلیج فارس سریع است

واکنش آبزیان به تغییرات خلیج فارس سریع است

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

واکنش آبزیان به تغییرات خلیج فارس سریع است

//

استاد گروه بیولوژی دریای دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خلیج فارس را دارای اکوسیستمی نیمه بسته دانست و گفت: آبزیان نسبت به تغییرات محیطی آن به سرعت واکنش نشان می‌دهند

خبرگزاری فارس از بندر انزلی، علیرضا صفاهیه عصر امروز در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری این شهرستان به تغییر ساختار بافتی آبشش ماهی بیاح در اثر آلودگی خورموسی اشاره کرد و اظهار داشت: خورموسی یکی از شبکه‌های پیچیده مهم آبی در شمال خلیج فارس و در سواحل استان خوزستان است.
وی با بیان اینکه خورموسی از محیط‌های دریایی است که شدیداً زیر تاثیر تخلیه پساب‌های حاوی آلودگی‌های مواد شیمیایی و فلزات سنگین قرار دارد، افزود: آلاینده‌های مختلف سبب ایجاد آسیب‌های بافتی در اندام‌های آبزیان منطقه از جمله ماهیان می‌شوند.
صفاهیه خلیج فارس را دارای اکوسیستمی نیمه بسته دانست و تصریح کرد: آبزیان خلیج فارس نسبت به تغییرات محیطی به سرعت واکنش نشان می‌دهند.
استاد گروه بیولوژی دریای دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با اشاره به اینکه آبشش ماهی به دلیل تماس مستقیم با آب نخستین محل جذب مواد است، خاطر نشان کرد: آبشش از حساس‌ترین اعضای بدن ماهیان است و آلاینده‌های موجود در اکوسیستم آبی می‌توانند موجب بروز ضایعات پاتولوژیک در آبشش شوند.
وی هدف از این تحقیق را بررسی تغییرات پاتولوژیک آبشش ماهی بیاح عنوان کرد و بیان داشت: نمونه‌های آبشش 50 ماهی بیاح در محلول ثبوت بوئن تثبیت شده و با استفاده از تکنیک‌های معمول بافت‌شناسی از مراحل آبگیری، قالب‌گیری و رنگ‌آمیزی با هماتوکسیلین ائوزین عبور داده شدند.
به گفته صفاهیه، ضایعات پاتولوژیک متعددی مانند جدا شدن سلول‌های اپیتلیال از سطح تیغه‌های آبششی، نکروز سلول‌ها، چسبیدن تیغه‌های آبششی به همدیگر، هیپرپلازی اپیتلیوم، آئوریسم مویرگی تیغه، ادم در تیغه‌های اولیه و ثانویه و همچنین تیغه‌ها در نمونه‌های اخذ شده از آبشش ماهی بیاح مشاهده شد.
استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر یادآور شد: در تعداد بسیاری از مطالعات تغییر در بافت‌های آبزیان به‌ویژه ماهی‌ها به طور مکرر به عنوان بیومارکر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی اذعان داشت: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که آلاینده‌های محیطی خورموسی موجب تغییرات هیستوپاتولوژیکی متعددی در آبشش ماهی بیاح می‌شونددیدگاه خود را بیان کنید