تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزیبه ریاست احمدی‌نژاد

تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزیبه ریاست احمدی‌نژاد

تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزیبه ریاست احمدی‌نژاد

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزیبه ریاست احمدی‌نژاد

//

هیات وزیران برای توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیت های بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی با تشکیل "کارگروه توسعه بخش کشاورزی" به ریاست رییس جمهوری موافقت کرد

خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این کارگروه با عضویت وزیران جهاد کشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن وتجارت، نیرو، کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، رییس کل بانک مرکزی و دبیر هیات دولت تشکیل می شود.
بر این اساس، اعمال اختیارات و مسئولیت های هیات وزیران مندرج در قوانین و مقررات(از جمله قوانین برنامه پنجم توسعه، افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قوانین و مقررات مربوط به حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا) در تمامی امور مربوط به تامین و واگذاری حق بهره برداری و اجاره اراضی منابع ملی و دولتی مستعد، تامین زیر ساخت های آب، برق، گاز، راه و مخابرات و همچنین تامین و پرداخت تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها و اعتبارات مورد نیاز از وظایف کارگروه توسعه بخش کشاورزی است.
بر اساس این مصوبه، اتخاذ تصمیم در امور اجرایی و یا تنظیم و تصویب دستورالعمل های مربوط به توسعه فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش تولید و ایجاد اشتغال در این بخش و خدمات وابسته به آنها از جمله در زمینه طرح های گلخانه ای، باغداری، دام و طیور، شیلات و نیز طرح های مدیریت منابع طبیعی به ویژه طرح های آبخیزداری، مرتعداری و جنگلداری و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی با استفاده از اختیارات و مسئولیت های موضوع بند(1) از دیگر وظایف این کارگروه تعیین شده است.
همچنین دولت، تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی اراضی ملی و دولتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس قوانین و مقررات مربوط(اعم از نحوه واگذاری - شرایط واگذاری و اجاره و نظارت بر اجرای طرح ها)، جلوگیری از سوداگری و بورس بازی زمین و تعیین ضوابط مربوط را به عهده این کارگروه گذاشته است.
همچنین تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهوری و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود. تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهوری و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
این مصوبه از سوی 'محمدرضا رحیمی ' معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده استدیدگاه خود را بیان کنید