استخرهای پرورش ماهی در مناطق عشایری راه اندازی شد

استخرهای پرورش ماهی در مناطق عشایری راه اندازی شد

استخرهای پرورش ماهی در مناطق عشایری راه اندازی شد

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

استخرهای پرورش ماهی در مناطق عشایری راه اندازی شد

//

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان گفت: برای اولین بار استخرهای پرورش ماهی در مناطق عشایری استان راه اندازی شد

طوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد خانوارهای عشایری و همچنین استفاده بهینه از منابع و امکانات، عشایر استان برای اولین بار پرورش ماهی سردآبی (قزل آلا) را تجربه کردند.

وی گفت: تاکنون در 21 نقطه عشایری و در شهرستان های زاهدان، خاش، زابل، ایرانشهر و سراوان بیش از 63 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا در استخرهای دو منظوره رها شدند.

وی افزود: وجود بستر مناسب از جمله چشمه های آب در بسیاری از مناطق عشایری با همکاری سایر دستگاه ها از جمله شیلات، می تواند تعداد بیشتری از عشایر را بهره مند کند.

مدیر کل امور عشایر استان بیان داشت: برداشت از استخرهای پرورش ماهی در اواخر اسفندماه صورت می گیرد و انتظار می رود حدود 14 تن ماهی قزل آلا از مناطق عشایری وارد بازار مصرف شود.

وی گفت: عشایر استان دارای جمعیتی بالغ بر 102 نفر هستند که در 294 سامانه عشایری پراکنده اند.

وی افزود: عشایر سیستان و بلوچستان حدود هشت درصد جمعیت روستایی و چهار درصد جمعیت کل استان را تشکیل می دهند و 25 درصد از تولیدات دامی سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده انددیدگاه خود را بیان کنید