انتقال مرجان‌های دریایی چابهار 50 درصد پیشرفت دارد

انتقال مرجان‌های دریایی چابهار 50 درصد پیشرفت دارد

انتقال مرجان‌های دریایی چابهار 50 درصد پیشرفت دارد

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

انتقال مرجان‌های دریایی چابهار 50 درصد پیشرفت دارد

//

رئیس حفاظت محیط زیست چابهار گفت: هم اکنون کار انتقال مرجان‌های دریایی از بندر چابهار بیش از 50 درصد پیشرفت دارد

حسینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زاهدان گفت : با توجه به اینکه اجرای طرح توسعه شهید بهشتی سبب وارد آمدن خسارت به مرجان‌های دریایی می‌شد، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه بندر چابهار انجام شد و طی هماهنگی‌های صورت پذیرفته، مقرر شده مرجان‌های دریایی به مکان دیگری منتقل شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه اکوسیستم مرجان‌های دریایی بسیار حساس بوده و دست اندازی به آنها نیز ممنوع است، هم اکنون در حال انتقال آنها به سایت دیگری هستیم.
رئیس حفاظت محیط زیست چابهار ادامه داد: این امر در راستای اجرای طرح توسعه بندر چابهار و حفظ مرجان‌های دریایی انجام می‌شود.
حسینی اظهار داشت : سایت جدید مرجان‌های دریایی بعد از اسکله شهید کلانتری و در پایین دست هتل لیپار قرار دارد.
وی بیان داشت: پروژه انتقال مرجان‌های دریایی توسط مرکز تحقیقات شیلات چابهار انجام و تأمین اعتبار جابه‌جایی و انتقال مرجان‌های دریایی بر عهده بنادر و دریانوردی است.
رئیس حفاظت محیط زیست چابهار افزود: اگر روند انتقال مرجان‌های دریایی به همین خوبی ادامه یابد، طی یک ماه آینده انتقال به طور کامل انجام می‌شوددیدگاه خود را بیان کنید