خسارت450 میلیون تومانی مزارع پرورش ماهی سرخون

خسارت450 میلیون تومانی مزارع پرورش ماهی سرخون

خسارت450 میلیون تومانی مزارع پرورش ماهی سرخون

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

خسارت450 میلیون تومانی مزارع پرورش ماهی سرخون

//

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: در پی آلودگی نفتی در شهرستان اردل، 452 میلیون تومان خسارت به چهار مزرعه پرورش ماهی سرخون این شهرستان وارد شده است

پیرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به چهار مزرعه شیلات ماهی با ظرفیت 85 تن 452 میلیون تومان خسارات وارد شده، اظهار داشت: از این تعداد 450 هزار بچه ماهی بین 15-20 گرم و 400 هزار تخم چشم زده و لارو از بین رفته اند.

پیرعلی اشاره به بازدیدهای میدانی که از منطقه سرخون اردل توسط کارشناسان اداره شیلات این استان، اظهار داشت: تلفات  و خسارت وارد شده به مزارع شیلات بر اثر مسمومیت ناشی از نفت موجود در آب بوده است.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این مسمومیت موجب درگیر شدن آبششها و کمبود اکسیژن در ماهیها شده و خفگی ماهی را در پی داشته است، افزود: زخم شدن بدن ماهی، بی حالی و بی اشتهای ماهی از علائم آلودگی آنها بوده است.

پیرعلی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت در منطقه سرخون اردل در ماهیهای مولد، ماهی زیرگرم و تخم های چشم زده بوده، یاد آور شد: ماهی های پرواری و بازاری به دلیل بوی نفت لاشه ماهی قابل مصرف انسانی نیستند.

وی بیان داشت: ماهیهای باقی مانده در استخرها از قبیل ماهیهای بازاری و بچه ماهیها قابل استفاده و نگهداری نیستند و باید نسبت به خشکاندن مزرعه اقدامات لازم توسط آبزی پروران صورت گیرد.

پیرعلی با اشاره به اینکه باید آبزی پروران از طریق مراجع قضایی پیگیر خسارات مزارع خود باشند، بیان داشت: مدیران شیلات این استان با جمع آوری مستندات و مشاهدات و اقدامات کارشناسی از طریق اداره کل دامپزشکی، نیروی انتظامی و همکاری با فرمانداری و اداره مربوطه برای دریافت خسارت نامبردگان اقدام می کننددیدگاه خود را بیان کنید