آلودگي نفتي4 مركز پرورش ماهي در اردل

آلودگي نفتي4 مركز پرورش ماهي در اردل

آلودگي نفتي4 مركز پرورش ماهي در اردل

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

آلودگي نفتي4 مركز پرورش ماهي در اردل

//

مديركل شيلات چهارمحال و بختياري : سرايت نفت به سرچشمه منبع آب منطقه سرخون شهرستان اردل تاكنون چهار مركز پرورش ماهي با ظرفيت توليد 85 تا 90 تن را آلوده كرده است.
«
اسماعيل پيرعلي» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: برآورد ميزان خسارات وارده به اين استخرهاي پرورش ماهي منوط به اعلام صورتجلسه اداره كل دامپزشكي استان است.
وي در زمينه اقدامات انجام گرفته براي كاهش خسارات ناشي از نشت نفت به منبع آب اين منطقه اظهار داشت: شركت نفت بايد هر چه سريعتر وارد عمل شود و از نشت بيشتر نفت جلوگيري كند.
در حال حاضر حدود 12 واحد پرورش ماهي در منطقه سرخون شهرستان اردل وجود دارد.
بررسي ها نشان مي دهد كه در اواسط دهه 60 خط لوله انتقال نفت خام «مارون- اصفهان» بر اثر رانش زمين در منطقه سرخون شهرستان اردل شكسته شده و موجب آلودگي نفتي و سرايت نفت به سرچشمه و استخرهاي پرورش ماهي اين منطقه شده است.دیدگاه خود را بیان کنید