افزایش 11 درصدی صید آبزیان در آبهای آزاد

افزایش 11 درصدی صید آبزیان در آبهای آزاد

افزایش 11 درصدی صید آبزیان در آبهای آزاد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

افزایش 11 درصدی صید آبزیان در آبهای آزاد

//

سازمان شیلات با تأکید بر اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان صید فانوس ماهیان باید به 200 هزار تن در سال برسد، گفت: میزان برداشت آبزیان در آبهای آزاد در سالجاری نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش یافته است

رازقی در گفتگو با مهر با اشاره به بازدید خود از استان هرمزگان و بندر لنگه، اظهار داشت: این منطقه قابلیت بالایی برای افزایش صید و صیادی دارد؛ لذا این هفته تیمی را برای بررسی دقیق قابلیتهای منطقه لنگه و ساماندهی صیادی اعزام می‌شود.

وی در ادامه افزود: رئیس جمهور نیز کمیسیونی در زمینه استفاده از ظرفیتهای دریای جنوب و شمال تشکیل داده که همه موضوعات از جمله شیلات در آن لحاظ شده است. رئیس سازمان شیلات کشور تأکید کرد: سیاستهای این سازمان در جهت افزایش صید آبزیان در آبهای آزاد است.

 

رئیس سازمان شیلات همچنین در ادامه از سیاستهای این سازمان در راستای افزایش برداشت فانوس ماهی در دریای عمان خبر داد و گفت: تصمیم داریم تا میزان برداشت فانوس ماهیان را از 10 هزار تن به 200 هزار تن در سال افزایش دهیم.

 

رازقی ضمن تأکید بر اینکه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان برداشت فانوس ماهیان را افزایش داده شود، مطرح کرد: با توجه به اینکه این نوع ماهی می تواند مکمل غذایی خوبی باشد، به دنبال آن هستیم تا از طریق صنایع تبدیلی به پودر تبدیل شده و سپس وارد بازار شود؛ در این صورت ارزش افزوده آن نیز بیشتر خواهد شددیدگاه خود را بیان کنید