داروهای گیاهی در درمان ماهیان تاثیرگذار است

داروهای گیاهی در درمان ماهیان تاثیرگذار است

داروهای گیاهی در درمان ماهیان تاثیرگذار است

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

داروهای گیاهی در درمان ماهیان تاثیرگذار است

//

استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریای دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: بعضی از اسانس‌های گیاهی اثرات مثبتی در کنترل آلودگی‌های میکروبی و قارچی ماهیان دارند

خبرگزاری فارس از بندر انزلی، سیدمحمد موسوی ظهر امروز در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری این شهرستان اظهار داشت: تولید آبزی‌پروری در مدت 10 سال گذشته با میانگین رشد 11 درصدی مواجه بوده است.
موسوی مهم‌ترین عامل کاهش تولید در آبزی‌پروری را شیوع بیماری‌های مختلف و عدم پاسخ به درمان‌ها و داروهای متداول عنوان کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل این امر وجود مقاومت‌های دارویی در عوامل بیماری‌زای آبزیان و اثرات سوء بر محیط زیست، آبزیان و انسان است.
وی با بیان اینکه استفاده از داروها و اسانس‌های گیاهی در سال‌های اخیر در درمان بیماری‌ها و آلودگی‌های میکروبی و قارچی مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: بعضی از اسانس‌های گیاهی اثرات مثبتی در کنترل آلودگی‌های میکروبی و قارچی داشته‌اند.
موسوی با اشاره به بررسی اسانس گل میخک، آویشن، اوکالیپتوس، شمعدانی و ...، خاطر نشان کرد: تعدادی از اسانس‌ها به دلیل داشتن اثرات آرام‌بخشی و بیهوشی، محرک ایمنی و ضد قارچی و میکروبی به عنوان مواد موثر و قابل استفاده در آبزی‌پروری معرفی شدند.
کارشناس انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری نیز در این جلسه به بررسی جمعیت باکتریایی روده بچه ماهیان ازون‌برون پرورشی در وان‌های فایبرگلاس اشاره کرد و گفت: فلور باکتریایی روده ماهیان وابستگی بسیاری به شرایط پرورشی دارد.
مهدی علیزاده تغذیه، اکسیژن، دما و بار میکروبی محل پرورش آب را از شرایط پرورش ماهیان ازون‌برون عنوان کرد و افزود: این عوامل در اعمال مدیریت موفق بهداشتی در پرورش ماهیان ازون‌برون حائز اهمیت است.
به گفته وی، طبق نتایج به دست آمده از بررسی فلورباکتریایی، میانگین تعداد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی اختیاری روده به دست آمده و باکتری‌های شناسایی شده در روده بچه ماهیان پرورشی در وان‌های فایبرگلاس از یک جنس بودند.
استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر نیز در این جلسه با اشاره به بررسی و شناسایی انگل‌های خارجی برخی از ماهیان رودخانه تلار اظهار داشت: بررسی درصد و شدت آلودگی انگلی سه گونه از ماهیان رودخانه تلار در قائم‌شهر انجام شد.
عباس بزرگ‌نیا افزود: از سه ایستگاه سنگ‌شکن، پل روستای منگل و تقاطع رودخانه تلار و برنجستانک رود در فصل‌های مختلف سال به روش الکتروشوکر نمونه‌برداری شد.
وی با بیان اینکه ماهیان به صورت زنده به آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد قائم‌شهر منتقل شدند و پس از بیومتری از نظر انگل‌های خارجی مورد بررسی انگل‌شناسی قرار گرفتند، تصریح کرد: بیشترین درصد آلودگی مربوط به ماهی سفید رودخانه‌ای بوده و کمترین آلودگی مربوط به ماهی خیاطه گزارش شده است.
بزرگ‌نیا تحقیق مذکور را نخستین مطالعه جامع از نظر انگل‌شناسی بر روی ماهیان رودخانه تلار قائم‌شهر عنوان کرد و اذعان داشت: بیشترین درصد و شدت آلودگی انگلی مربوط به داکتیلوژیروس استدیدگاه خود را بیان کنید