راه‌اندازي مركز تخصصي تشخيص بيماري‌هاي ماهيان سردآبي

راه‌اندازي مركز تخصصي تشخيص بيماري‌هاي ماهيان سردآبي

راه‌اندازي مركز تخصصي تشخيص بيماري‌هاي ماهيان سردآبي

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

راه‌اندازي مركز تخصصي تشخيص بيماري‌هاي ماهيان سردآبي

//

معاون بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي از راه‌اندازي مركز تشخيص تخصصي بيماري‌هاي ماهيان سردآبي در شهركرد طي ماه آينده خبر داد و تصريح كرد: از كليه‌ي مركز عمده‌فروشي و خرده‌فروشي عرضه آبزيان ماهانه دو بار به طور سرزده بازديد مي‌شود.

محسن مشكات در گفت و گو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ درباره نظارت و كنترل بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور بر مراحل مختلف توليد و عرضه‌ي فرآورده‌هاي دامي و شيلاتي و زنجيره غذايي از جمله ماهي قزل‌آلا، تصريح كرد: در اين زمينه پروانه بهداشتي براي 98 مركز تكثير و بيش از دو هزار و 800 پروانه بهداشتي براي مراكز پرورش صادر كرده است.

وي افزود: چهار هزار و 880 دستگاه خودرو پروانه اشتغال به حمل بهداشتي فرآورده‌هاي دامي و شيلاتي را دارند.

به گفته مشكات 102 مركز عمده عرضه آبزيان در كشور دفترچه بهداشتي دارند و تاكنون براي پنج هزار و 429 مركز خرده‌فروشي عرضه آبزيان دفترچه بهداشتي صادر شده است.

معاون بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي تصريح كرد: از كليه‌ي اين مراكز به‌طور ميانگين دو بار در ماه به طور سرزده بازديد مي‌شود.

وي گفت: طرح پايش باقي‌مانده‌ها به‌صورت سالانه از طريق نمونه‌برداري و انجام آزمايش به‌منظور اندازه‌گيري ميزان باقي‌مانده‌هاي دارويي (آنتي‌بيوتيك‌ها و سولفا ناميد‌ها)، فلزات سنگين، سموم و توكسين‌ها و ارائه‌ي توصيه‌هاي بهداشتي براي بهبود و ارتقاي شرايط توليد و عرضه انجام مي‌شود.

مشكات از راه‌اندازي مركز تشخيص تخصصي بيماري‌هاي ماهيان سردآبي در شهركرد طي ماه آينده خبر داددیدگاه خود را بیان کنید