مدل سازي سونامي درياي عمان

مدل سازي سونامي درياي عمان

مدل سازي سونامي درياي عمان

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

مدل سازي سونامي درياي عمان

//

رييس موسسه ملي اقيانوس شناسي از موفقيت محققان موسسه در اجراي كامل طرح مدل سازي امواج سونامي ناشي از باد در درياي عمان‌ و پيش بيني امواج دريا، مدل‌سازي و اتمام طرح پيش‌بيني جريان‌هاي شكافنده در درياي خزر و پيش‌بيني پديده كشند قرمز تا پايان سال آينده‌ و پيگيري توسعه ايستگاه‌هاي تحقيقاتي در شهرهاي مختلف كشور خبر داد.

دكتر وحيد چگيني در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: با توجه به خطر وقوع سونامي در منطقه مكران از يك سال و نيم پيش تاكنون گسل مكران را كه حدود 900 كيلومتر است به 10 زون يكصد كيلومتري - با احتساب 50 كيلومتر اضافه از دو سوي گسل مكران - تقسيم كرديم و سناريو‌هاي مختلف را بر روي زون‌هاي اين گسل با مدل‌سازي زلزله‌هاي بالاي هفت ريشتر كه ايجاد سونامي مي‌كند، تعريف كرده‌ايم.

وي افزود:‌ در حال حاضر مي‌توانيم با سناريوهاي مختلف، براساس ميزان متفاوت شدت زلزله در هر يك از زون‌هاي تعريف شده گسل مكران، اتفاقات محتمل از قبيل ارتفاع موج و ميزان بالاروي و پيش‌روي آن هنگام رسيدن به ساحل را پيش‌بيني كنيم.

رييس موسسه ملي اقيانوس شناسي با بيان اينكه اين طرح به پايان رسيده و گزارش نهايي آن تا پايان سال جاري به عنوان يك گزارش جامع به سازمان مديريت بحران كشور ارسال خواهد شد‌، تصريح كرد: اعتبار اين طرح حدود 92 ميليون تومان بوده كه 70 ميليون تومان آن از محل طرح‌هاي ارزشمند وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري و 22 ميليون تومان آن را از طريق اتحاديه كشورهاي حاشيه‌ اقيانوس هند تامين شده است.

امكان پيش‌بيني امواج دريا تا 96 ساعت آينده

چگيني با اشاره به طرح پيش‌بيني امواج دريا به عنوان يكي ديگر از طرح‌هاي اين موسسه خاطر نشان كرد: درحال حاضر امواج دريايي ناشي از باد در خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر قابل پيش بيني شده و مي‌توانيم ارتفاع، ‌دوره و جهت موج در درياهاي پيراموني را در 96 ساعت آينده پيش بيني كنيم.

وي در خصوص كاربردهاي پيش بيني امواج دريا به ايسنا گفت: اين طرح يكي از طرح‌هاي كاربردي و مهم در صنايع دريايي است كه در پروژه‌هاي مختلف ساخت و ساز در ساحل و دريا نيز اهميت ويژه دارد و مي‌تواند در سازمان‌هايي مانند شيلات‌، سازمان بنادر و سايرارگان‌هاي دريايي مورد استفاده قرار گيرد.

رييس موسسه ملي اقيانوس شناسي ادامه داد: براي انجام هرگونه عمليات مانند ساخت سازه‌هاي دريايي دور و نزديك به ساحل و همچنين انجام فعاليت‌هاي زير دريا به اطلاعات امواج نياز داريم كه در اين راستا طرح مدلسازي و پيش‌بيني امواج دريايي را براي درياي عمان و خليج فارس به پايان رسانده‌ايم. در حال حاضرموفق به مدل‌سازي و پيش بيني امواج دريايي با استفاده از مدل نسل سوم «ويو واچ 3» به عنوان يكي از مدل‌هاي روز جهان شده‌ و اميدواريم تا پايان سال همين طرح را براي درياي خزر نيز به انجام برسانيم.

پايان طرح پيش‌بيني پديده كشند قرمز در سال آينده

وي افزود:‌ يكي ديگر از طرح‌هاي در دست پيگري اين موسسه در زمينه مخاطرات دريايي پيش بيني كشند قرمز است. روند پيشرفت اين طرح به گونه‌اي‌ است كه هم اكنون مي‌توانيم دماي سطحي آب و كلروفيل A را با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي پيش‌بيني كنيم و در راستاي پيشرفت و اتمام اين طرح درصدديم تا با تهيه الگوريتمي مناسب بتوانيم تا پايان سال 91 پديده كشند قرمز را پيش‌بيني كنيم.

مدل‌سازي و شناسايي جريان‌هاي شكافنده در سواحل شمالي كشور تا پايان 91

چگيني با بيان اينكه جريان‌هاي شكافنده در درياهاي كشور به ويژه در مناطق شمالي سبب بروز حوادث ناگواري از جمله غرق شدن انسان‌ها در دريا مي‌شود، تصريح كرد: مدل سازي اين جريان‌ها در منطقه انزلي انجام شده و نتايج آن نيز به دست آمده كه در سال آينده درصدديم تا اين مدل‌سازي را به تمامي سواحل شمالي و مناطق پهنه‌بندي شده و پرخطر تعميم داده و به سازمان مديريت بحران كشور و استانداري‌هاي شمال ايران تحويل دهيم تا بتوانند مردم را از اين مناطق آگاه كنند.

وي افزود:‌ با توجه به مدل‌سازي‌هاي صورت گرفته درحال حاضر توانايي پيش‌بيني جريان‌هاي شكافنده براي روزهاي آينده در موسسه وجود دارد. اين مدل‌سازي‌ها تابعي از الگوي باد و موج است به گونه‌اي كه موج در اثر باد ايجاد شده و شكست موج نيز تابعي از خصوصيات‌، شيب و عوارض ساحلي است؛ بنابراين مي‌توان جريان‌هاي شكافنده و امواج پرخطر را در مناطق دريايي براي روزهاي آتي پيش بيني كرد كه اميدواريم تا پايان سال آينده به اتمام برسد.

پذيرش پنج دانشجوي دكتري پژوهش محور در موسسه

چگيني در خصوص نحوه پذيرش دانشجوي دكتري پژوهش محور در موسسه اظهار كرد:‌ امسال براي نخستين بار پنج دانشجوي دكتري پژوهش محور - دو نفر در رشته فيزيك دريا، ‌دو نفر در رشته سازه‌هاي دريايي و يك دانشجو در گرايش محيط زيست دريا - دوره خود را در موسسه آغاز مي‌كنند كه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري پژوهش محور در سال‌هاي آتي به وضعيت انتقال موسسه و افزايش ظرفيت‌هاي موجود بستگي دارد. از آنجا كه افزايش ظرفيت اعضاي هيات علمي يكي از برنامه‌هاي آتي و در دست پيگيري موسسه ملي اقيانوس‌شناسي است، در صورت تامين امكانات و گسترش پتانسيل‌هاي موسسه مي‌توان ظرفيت دانشجوي دكتري پژوهش محور را تا 30 دانشجو براي سال آينده افزايش داددیدگاه خود را بیان کنید