صید حدود 1050 ( یک هزار و پنجاه ) تن ماهی استخوانی

صید حدود 1050 ( یک هزار و پنجاه ) تن ماهی استخوانی

صید حدود 1050 ( یک هزار و پنجاه ) تن ماهی استخوانی

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

صید حدود 1050 ( یک هزار و پنجاه ) تن ماهی استخوانی

//

حدود چهار هزار و دویست نفر صياد در قالب 55 شركت تعاوني پره از بیستم مهرماه تا بیستم دی ماه 1050 (یک هزار و پنجاه) تن ماهي استخواني را از دريا صيد و به بازار عرضه نمودند

حبيب نژاد مديركل شيلات استان مازندران در محل این اداره کل : حدود چهار هزار و دویست نفر صياد در قالب 55 شركت تعاوني پره از بیستم مهرماه تا بیستم دی ماه 1050 (یک هزار و پنجاه) تن ماهي استخواني را از دريا صيد و به بازار عرضه نمودند .


به گزارش ايلنا، وي با اشاره به اينكه به دلیل شرایط نامساعد جوی شاهد کاهش 24% درصدی مراحل پره کشی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم افزود: سرانه صید هر شرکت تعاونی پره دراین مدت 19 ( نوزده) تن و ارزش اقتصادي مجموع ماهيان صید شده استان تاکنون 122( یکصد و بیست ودو )ميليارد ریال معادل دوازده میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد شده است.دیدگاه خود را بیان کنید