صادرات 102 تن میگوی پرورشی به خارج از كشور

صادرات 102 تن میگوی پرورشی به خارج از كشور

صادرات 102 تن میگوی پرورشی به خارج از كشور

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

صادرات 102 تن میگوی پرورشی به خارج از كشور

//

مدیر كل شیلات گلستان از صادرات 102 تن میگوی پرورشی این استان به خارج از كشور خبر داد.

ایرنا از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، 'علی اكبر پاسندی' افزود: برای نخستین بار در كشور با پرورش میگوی گونه وانامی در سایت پرورش میگوی گمیشان از توابع استان گلستان 140 تن میگو برداشت و 102 تن آن پس از فرآوری به كشورهای خارجی صادر شد.

وی اظهارداشت: این میزان میگوی پرورشی به كشورهای اسپانیا، لبنان، كویت و امارات متحده عربی صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین افزایش كیفیت تولید میگوی پرورشی منجر به ارز آوری و اشتغال ساكنان این منطقه در سال جهاد اقتصادی شده استدیدگاه خود را بیان کنید