تجارت ماهیان تزئینی بازار کار را فعال می‌کند

تجارت ماهیان تزئینی بازار کار را فعال می‌کند

تجارت ماهیان تزئینی بازار کار را فعال می‌کند

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

تجارت ماهیان تزئینی بازار کار را فعال می‌کند

//

کارشناس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی گرگان گفت: تکثیر، پرورش و تجارت ماهیان تزئینی یکی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و بازار کار به شمار می‌رود

خبرگزاری فارس از بندر انزلی، حسینعلی خوش‌باور رستمی پیش از ظهر امروز در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری این شهرستان توسعه فعالیت ماهیان زینتی در ایران را از سال 1372 با 15 واحد دارای مجوز رسمی اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 3 هزار نفر به طور مستقیم در این حرفه مشغول به‌کار هستند.
وی تکثیر، پرورش و تجارت ماهیان تزئینی را یکی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و بازار کار ذکر کرد و افزود: بررسی آلودگی‌های انگلی در کارگاه‌های تکثیر، پرورش و مراکز فروش ماهیان تزئینی شهرستان گرگان انجام شد.
به گفته خوش‌باور رستمی، به منظور مطالعات انگل‌شناسی از دو مرکز تکثیر و پرورش و سه مرکز فروش ماهیان تزئینی در سطح شهرستان گرگان حدود 156 قطعه انواع ماهیان تزئینی دانیو، گوپی معمولی، گورامی، آنجل، پلاتی، دم شمشیری، مولی و بارب نمونه‌برداری شد.
کارشناس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی گرگان تصریح کرد: نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین انگل‌های شناسایی شده به ترتیب ژیروداکتیلوس با 9.09 درصد در ماهی بارب، داکتیلوژیروس با 30 درصد در ماهی گورامی، ایکتیوفتیریوس با 16.6 درصد در ماهی آنجل، انگل کاپیلاریا با 25 درصد در ماهی آنجل و انگل تریکودینا با پنج درصد در ماهی دم شمشیری بیشترین درصد شیوع را داشته‌اند.
وی با بیان اینکه نمونه ماهیانی که از مراکز فروش تهیه شدند نسبت به کارگاه‌های تکثیر و پرورش آلودگی بیشتری برای گونه‌های انگلی و میزان شیوع داشتند، خاطر نشان کرد: از ماهیان زبرا دانیو، گوپی معمولی و پلاتی که از مراکز تکثیر و پرورش تهیه شدند، انگلی جداسازی نشد.
خوشباور رستمی به میزان نقل و انتقال ماهیان زینتی در شهرستان، بین استانی و کشوری اشاره کرد و بیان داشت: نظارت و رعایت اصول مدیریت بهداشتی در حمل و نقل و انتقال ماهیان تزئینی از طرف دستگاه‌های اجرایی به عنوان امر بهداشت و بیماری‌های آبزیان به منظور جلوگیری از انتقال عوامل بیماری‌زای انگلی، ویروسی و باکتریایی به مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خوراکی در مراکز فروش باید بیشتر باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز در این جلسه به تاثیر کلرید سدیم بر ساپرولگنیازیس تخم تاس‌ماهی ایرانی اشاره کرد و گفت: ساپرولگنیا در اکوسیستم‌های آب شیرین عامل اصلی قارچ‌زدگی و مرگ‌ومیر در تخم‌ها و ماهیان است.
عباسعلی آقایی مقدم با بیان اینکه عفونت قارچی معمولاً در تخم‌های بارور نشده یا آسیب دیده آغاز شده و پس از آن به تخم‌های زنده سرایت می‌کند، افزود: این قارچ با نفوذ در میزبان و تکثیر جنسی و غیرجنسی به سرعت شیوع یافته و موجب گسترش آلودگی می‌شود.
وی اذعان داشت: قارچ‌زدگی با هفت گونه شناسایی شده ساپرولگنیا اصلی‌ترین عامل آلودگی در تخم‌های خاویاری نسبت به آکلیا، آفانومیست، دیکتیونوس و زپتولونگیا در بین 13 گونه قارچ جدا شده از تخم‌های تاس‌ماهی ایران استدیدگاه خود را بیان کنید