افزایش 20 درصدی صادرات میگو

افزایش 20 درصدی صادرات میگو

افزایش 20 درصدی صادرات میگو

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

افزایش 20 درصدی صادرات میگو

//

سازمان شیلات کشور با بیان این مطلب که قصد داریم واردات ماهی تن را در آینده به صفر برسانیم، گفت: صادرات میگو امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش می‌یابد

رازقی در گفتوگو با مهر با بیان این مطلب که به هیچ وجه اجازه واردات شاه میگو و دیگر ماهی ها را نمی دهیم، گفت: تنها آبزی که نسبت به واردات آن اقدام کردیم، ماهی تن است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته میزان واردات ماهی تن 66 هزار تن بوده است، اعللام کرد: امسال میزان واردات ماهی تن به 50 درصد رسیده است که بر اساس برنامه ریزی ها، قصد داریم در آینده میزان واردات آن را به صفر برسانیم.

رئیس سازمان شیلات کشور مطرح کرد: باید میزان بهره ورزی از آبهای آزاد را افزایش داده و از آن طرف واردات ماهی تن را کاهش دهیم.

وی بیشترین مشکل را در آبهای آزاد دزدان دریایی سومالی دانست و گفت: برای ما قابل قبول نیست که ماهی را از خارج وارد کنیم.،بنابراین باید بتوانیم از ظرفیت دریای آزاد استفاده کنیم. البته باید به احیای دریا نیز توجه داشته باشیم چراکه فشار بیش از حد می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

این مقام مسئول همچنین از افزایش صادرات میگو به میزان 20 درصد در سالجاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در زمینه صادارت روند مثبتی داشته ایم و قصد داریم با حمایت از صادرات از ورود ماهی جلوگیری کنیمدیدگاه خود را بیان کنید