آلودگی اکوسیستم آبی را تغییر می‌دهد

آلودگی اکوسیستم آبی را تغییر می‌دهد

آلودگی اکوسیستم آبی را تغییر می‌دهد

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

آلودگی اکوسیستم آبی را تغییر می‌دهد

//

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: ورود آلودگی به منابع آبی موجب تغییرات بسیار در اکوسیستم آبی می‌شود

خبرگزاری فارس از بندر انزلی، امیر پرویز سلاطی پیش از ظهر امروز در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری این شهرستان افزایش جمعیت انسان‌ها و صنایع را سبب ورود آلودگی به منابع آبی عنوان کرد و اظهار داشت: تماس مستقیم با آلاینده‌ها در آلودگی آبزیان تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه آلودگی منابع آبی موجب تغییرات بسیار در فلور و فون اکوسیستم آبی می‌شود، افزود: تغییرات ساختاری و فیزیولوژیک ماهیان می‌تواند به عنوان یک ابزار برای بررسی رابطه تماس بین آلاینده‌ها و پاسخ‌های بیولوژیک به‌کار رود.
سلاطی به آسیب‌های بافتی آبشش در اثر تماس با ترکیبات استروژنی غیراسترادیول در کپور معمولی صید شده در رودخانه پو ایتالیا اشاره کرد و بیان داشت: بررسی‌های انجام شده، نشان‌دهنده ضایعات بلند شدن اپی‌تلیوم، هیپرتروفی و هیپرپلازی سلول‌های اپی‌تلیال در اپی‌تلیوم رشته‌ای و بلند شدن اپی‌تلیوم و افزایش فاصله بین سلول‌ها در اپی‌تلیوم تیغه‌ای بود.
دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن نیز در این جلسه با اشاره به بررسی عملکرد نوکلئوتید موجود در جیره بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان گفت: تفاوت‌های معناداری در پارامترهای بیوشیمیایی پروتئین، آلبومین، گلوبولین، کلسترول و تری گلیسیرید در ماهیان تغذیه شده با نوکلئوتید در جیره با گروه شاهد وجود داشت.
به گفته علی پارسه، نتایج آزمایش نشان داده که افزودن نوکلئوتید جیره دارای اثرات مثبت بر پارامترهای بیوشیمیایی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان است.
کارشناس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه گسترش صنعت پرورش ماهیان، پرورش‌دهندگان را نسبت به خسارت‌های وارد شده بر تولیدات نگران کرده است، تصریح کرد: تماس بیش از حد بین پرورش‌دهندگان در حوضچه‌ها یا تکنسین‌ها در آزمایشگاه‌ها به عنوان یک عامل در ابتلای این ماهیان به بیماری از طریق سرکوب سیستم ایمنی مطرح است.
رضا کاظم‌پور به بررسی اثرات ناشی از تماس و نقل و انتقال بر پارامترهای خون‌شناسی اسبله ماهیان اشاره کرد و افزود: تعدادی از پارامترهای خون‌شناسی در این ماهیان تحت تاثیر استرس محیطی و شرایط حمل و نقل قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در گروه تیمار هماتوکریت و تعداد گلبول‌های قرمز کاهش چشمگیری داشته اما تعداد هموگلوبین تغییر معناداری را نشان نداد.
کاظم‌پور شیوه‌های معمول پرورش ماهی مانند به دام انداختن، بستری کردن، کیفیت آب و نقل و انتقال ماهی را جزو عوامل استرس‌زا عنوان کرد و اذعان داشت: این موارد می‌تواند در شرایطی بروز بیماری، مرگ‌ومیر، رشد ناقص و زندگی پر خطر را برای ماهیان به‌وجود آورددیدگاه خود را بیان کنید