افزایش تولید هدف اصلی آبزی‌پروری است

افزایش تولید هدف اصلی آبزی‌پروری است

افزایش تولید هدف اصلی آبزی‌پروری است

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

افزایش تولید هدف اصلی آبزی‌پروری است

//

کارشناس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی انزلی گفت: هدف اصلی در آبزی‌پروری به حداکثر رساندن راندمان تولید برای افزایش سوددهی است.

خبرگزاری فارس از بندر انزلی، منیره فئید پیش از ظهر امروز در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری این شهرستان افزایش تراکم را یکی از روش‌های افزایش راندمان تولید عنوان کرد و اظهار داشت: این امر شانس ابتلا به بیماری در موجودات پرورشی را به دلیل پایین آمدن کیفیت آب و به وجود آمدن شرایط استرس‌زا افزایش می‌دهد.
وی هدف اصلی در آبزی‌پروری را به حداکثر رساندن راندمان تولید برای افزایش سوددهی دانست و افزود: جداسازی و شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی در تلفات ماهی کپور در گیلان انجام شد.
فئید با بیان اینکه کپور ماهیان در حال مرگ و دارای علائم بالینی مشکوک در شرایط استریل به آزمایشگاه باکتری‌شناسی پژوهشکده آبزی‌پروری انتقال داده شدند، تصریح کرد: از نواحی کبد، کلیه، طحال و نواحی آسیب دیده در سطح پوست ماهیان برای کشت باکتریایی نمونه‌برداری انجام شد.
کارشناس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی انزلی بیان داشت: نتایج باکتری‌شناسی نشان داده که باکتری‌های آئروموناس هیدروفیلا، سودوموناس فلورسانس و ادواردزیلا عامل بیماری در ماهی کپور پرورشی بودند.
به گفته وی، شرایط محیطی نامناسب از جمله تراکم بسیار ماهی، بالا بودن مواد آلی، درجه حرارت، درجه استرس محیطی، آلودگی آب و تغذیه نامناسب موجب بروز آلودگی‌های باکتریایی، قارچی و صدمه این میکروارگانیسم‌ها به ماهیان می‌شود.
استادیار گروه پاتو بیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این جلسه به مطالعه هیستوپاتولوژی کلیه ماهیان زینتی گلدفیش و آنجل اشاره کرد و گفت: کلیه در ماهی مانند مهره‌داران عالی‌تر نقش مهمی در حفظ تعادل آب، الکترولیت‌ها و هموستاز بدن به عهده دارد.
آناهیتا رضایی خاطر نشان کرد: تعداد 20 قطعه ماهی گلدفیش و 20 قطعه ماهی آنجل از مراکز فروش ماهیان زینتی از دو شهر آبادان و خرمشهر به صورت تصادفی تهیه شده و پس از انتقال به آزمایشگاه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریای دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از اندام کلیه آنها نمونه‌برداری شد.
وی با بیان اینکه علائم پاتولوژیکی خونریزی، وجود کانون‌های ائوزینوفیلیک در سلول‌های اپیتلیال لوله‌های پروکسیمال، نکروز بافت بینابینی و همچنین در مواردی آلودگی انگلی در کلیه ماهی گلدفیش مشاهده نشد، اذعان داشت: عوارض رسوب مواد معدنی، نکروز حاد لوله‌های ادراری و گلومرونفریت در کلیه ماهی آنجل مشاهده نشد.
رضایی بررسی هیستوپاتولوژی کلیه در ماهی اسکار و دیسکاس را از جمله آزمایش‌ها بر روی ماهیان تزئینی عنوان کرد و ابراز داشت: 20 قطعه ماهی اسکار و 20 قطعه ماهی دیسکاس از آکواریوم فروشی‌های شهرهای آبادان و خرمشهر تهیه شد.
استادیار گروه پاتو بیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: بیشترین ضایعات در کلیه اسکار ماهیان گلومرونفریت و نکروز حاد لوله‌های کلیوی مشاهده شد.
وی اذعان داشت: در کلیه ماهیان دیسکاس نیز گلومرونفریت، نکروز حاد لوله‌های کلیوی و تجمع ائوزینوفیلیک در داخل سلول‌های اپیتلیال لوله‌های پروکسیمال مشاهده شددیدگاه خود را بیان کنید