صداي ماهي‌هاي ناشناخته در اعماق دريا

صداي ماهي‌هاي ناشناخته در اعماق دريا

صداي ماهي‌هاي ناشناخته در اعماق دريا

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

صداي ماهي‌هاي ناشناخته در اعماق دريا

//

زيست‌شناسان دريايي موفق شدند صداي چندين گونه ناشناخته ماهي را در عمق 682 متري اقيانوس اطلس شمالي ضبط کنند که مي تواند باعث شناخت بيشتر اکوسيستم اعماق درياها شود

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محققان دانشگاه ماساچوست آمريکا نخستين تحقيق در نيم قرن اخير در خصوص صداهاي ماهي ها در اعماق دريا را منتشر کردند.

در اين مطالعه محققان توانستند در طول 24 ساعت صداهاي گونه‌هاي مختلف موجودات دريايي شامل صداي نهنگ خلبان و کوهان دار، دلفين و دست کم 12 صداي منحصر به فرد و ناشناخته ماهي‌ها در اعماق دريا را ضبط کنند.

براي جمع آوري صداي ماهي ها در اعماق دريا از ابزار آشکارسازي صدا در زير آب يا "هيدروفون" استفاده شد.

در نمونه گرافيکي دوره اوج فرکانس هاي مختلف صدا ترسيم شده است، بطوريکه ميزان اوج فرکانس توليدي توسط نهنگ‌ها و دلفين ها در اواخر شب ثبت شده است.

به گفته "فرانسيس جوانس" يکي از محققان پروژه ضبط صداهاي اعماق دريا، برخي گونه‌هاي ماهيان از ماهيچه‌هاي صوتي خاص براي توليد اصوات استفاده مي کنند و صداهاي مختلف داراي معاني و کارکردهاي مختلفي است. برخي از اين اصوات براي توليد مثل مورد استفاده قرار مي گيرند و در برخي موارد ماهي ها با استفاده از "نقشه صدا" اقدام به مسيريابي در مسافت‌هاي بسيار طولاني مي‌كنند.

تاکنون تحقيق جامعي در خصوص اهميت اصوات توليد شده توسط ماهي ها در اعماق درياها و اقيانوس صورت نگرفته است، اما محققان بر اين باورند که ماهي ها در اعماق بسيار تاريک درياها با کمک همين اصوات با يکديگر ارتباط برقرار مي‌کنند.

تيم تحقيقاتي اميدوار است بتواند سرشماري جامعي در خصوص اصوات ماهي‌ها در اعماق دريا در کنار بررسي رفتار گونه‌هاي مختلف آبزيان و زيستگاه‌هاي آنها در حوضچه‌هاي آب شيرين و رودخانه ها انجام دهنددیدگاه خود را بیان کنید