100میلیارد تومان برای حمایت از پرورش دهندگان میگو منظور شده است

100میلیارد تومان برای حمایت از پرورش دهندگان میگو منظور شده است

100میلیارد تومان برای حمایت از پرورش دهندگان میگو منظور شده است

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

100میلیارد تومان برای حمایت از پرورش دهندگان میگو منظور شده است

//

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به بسته های حمایتی دولت جهت حمایت از آبزی پروی گفت: در این راستا یكصد میلیارد تومان برای حمایت از بدهكاران پرورش میگو منظور شده كه ماه جاری در اختیار آنان قرار می گیرد

رازقی جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در استان هرمزگان از این اقدام ضربتی دولت در حمایت از آبزی پروری بعنوان یك فرصت بسیار خوب یاد كرد تا كسانی كه درگذشته در سایتهای میگو و یا مزارعه پرورش میگو به هر دلیلی نتوانسته اند ادامه كار بدهند دو باره به این صنعت برگردند.

وی همچنین گفت: در افزایش موضوع آبزی پروری و پرورش میگو یك افق هشت برابری را نسبت به برنامه چهارم داریم .

رزاقی ادامه داد: در برنامه چهارم شش هزار و200 تن تولید و پرورش میگو داشتیم كه تا پایان برنامه پنجم این رقم به حدود 50هزارتن می رسد.

وی ادامه داد:در سال جاری هم نسبت به سال گذشته 20درصد افزایش تولید داشتیم كه با كارهای زیرساختی كه در حال انجام است به نظر می رسد حتی از برنامه های پیش بینی شده جلوتر برویم.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به قابلیتهای بالای استان هرمزگان در بخش آبزی پروری و صنایع مرتبط گفت:امسال نسبت به سال گذشته 11درصد افزایش رشد صید و صیادی و بهره برداری از آبهای آزاد داشتیم كه به نظر می آید با توجه به امنیت دریا و با توجه به برنامه های انجام شده شاهد بهره برداری بیشتری باشیم.

معاون وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در سفر به شرق استان هرمزگان ضمن بازدید ار پروژه های در دست انجام از سایتهای پرورش كلاهی و تیاب و همچنین از پیشرفت موج شكن كوه مبارك جاسك دیدن كرد و درنشستی با مشكلات صیادان جاسكی آشنا شد و قول داد در آینده ای نزدیك موارد ذكر شده در این نشست با تشكیل كار گروه بررسی و حل شوددیدگاه خود را بیان کنید