تدوين بسته حمايت از صيادان در شمال و جنوب

تدوين بسته حمايت از صيادان در شمال و جنوب

تدوين بسته حمايت از صيادان در شمال و جنوب

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

تدوين بسته حمايت از صيادان در شمال و جنوب

//

 

وزير جهاد كشاورزي گفت: پرورش ماهي در قفس در دريا يکي از طرحهايي است که براي حمايت از جامعه صيادي در درياي شمال و سواحل جنوبي به صورت پايلوت انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خزر، دکتر خليليان اظهار كرد: پرورش ماهي در قفس در دريا يکي از طرحهايي است که براي حمايت از جامعه صيادي در درياي شمال و سواحل جنوبي به صورت پايلوت انجام گرفته است.

خليليان با تاکيد بر نتايج اوليه خوب از اجراي اين طرح در جنوب خاطرنشان كرد: با نهايي کردن نتايج اين طرح پايلوت از سال 91 مي توان اين طرح را در درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان عملياتي کرد.

وي حفظ ذخاير دريايي، سود آوري بالا و اشتغالزايي را از مزاياي اين طرح عنوان و خاطرنشان کرد: جامعه صيادي مي توانند بدون هيچ محدوديتي اين فعاليت را انجام دهند.

وزير جهاد کشاورزي پيش بيني کرد: براساس مصوبات دولت و پيگيري نمايندگان استان و مجلس در اعتبارات امسال حدود 60 ميليارد تومان جهت مديريت و ساماندهي پره‌هاي صيادي پيش‌بيني شده است.

وي ادامه داد: با تائيد و ابلاغ بودجه اين اعتبارات اختصاص مي‌يابد.

وي در ادامه از در نظر گرفتن بسته کامل حمايت از صيادان در شمال و جنوب براي رفع مشکلاتشان خبر داد.دیدگاه خود را بیان کنید