رتبه چهارم کرمانشاه در تولید ماهیان سردآبی

رتبه چهارم کرمانشاه در تولید ماهیان سردآبی

رتبه چهارم کرمانشاه در تولید ماهیان سردآبی

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

رتبه چهارم کرمانشاه در تولید ماهیان سردآبی

//

برق دار شدن 57 مزرعه پرورش ماهی، رتبه چهارم کرمانشاه در تولید ماهیان سردآبی و مناسب بودن مناطق گرمسیری برای کشت کلزا از اخبار جهاد کشاورزی استان کرمانشاه است

خبرگزاری مهر، مدیر کل شیلات استان کرمانشاه گفت: قبل از سال 90 تنها 5 مورد از مزارع پرورش ماهیان گرمابی برق داشتند اما در سال 90 ، 57 مزرعه پرورش ماهیان گرمابی با اعتباری بالغ بر 4/1 میلیارد ریال برق دار شده اند.

کیومرث شهبازی افزود: از مزایای مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی و استخرها به دستگاه های هواده و پمپ برگشت آب (این پمپ ها میزان اکسیژن محلول در آب را افزایش می دهند) تولید تا 6 تن در هکتار قابل افزایش است در حالی که قبل از برقی شدن 4-3 تن در هکتار بوده است.

وی با بیان اینکه برق دار کردن مزارع پرورش ماهی افزایش تولید 5/1 تا 2 برابر را در پی دارد تصریح کرد: برقی شدن 57 مزرعه یاد شده حدود 100 نفر اشتغالزایی در پی خواهد داشت.

شهبازی افزود: هر مزرعه به ازاء هر هکتار حدود یک میلیون تومان جهت استفاده از دستگاه های هواده و پمپ که از تسهیلات بخش مکانیزاسیون استفاده خواهد کرد و در مزارع الگویی نیز در بخش سردآبی و گرم آبی جهت ترویج فرهنگ مکانیزاسیون بخشی از تجهیزات مزرعه بصورت ترویجی اهداء خواهد شد.   دیدگاه خود را بیان کنید