قيمت ماهي رو به افزايش است

قيمت ماهي رو به افزايش است

قيمت ماهي رو به افزايش است

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

قيمت ماهي رو به افزايش است

//

رييس اتحاديه آبزي‌پروران خوزستان گفت: قيمت ماهي به دليل سرعت گرفتن صادرات و همچنين بالا رفتن نرخ دلار افزايش يافته است

موسوي در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه خوزستان، با بيان اينكه قيمت ماهي رو به افزايش است، عنوان كرد: در صورت نغيير نكردن نرخ ارز، قيمت ماهي هم تغيير زيادي نخواهد كرد.

وي افزود: در حال حاضر ماهي كپور با قيمت 6000 تومان، ماهي آمور به قيمت 7000 تومان و ماهي فيتوفاك به قيمت2300 هزار تومان در بازار عرضه مي‌شود.

رييس اتحاديه آبزي‌پروران خوزستان با اشاره به سرمازدگي‌هاي اخير، تصريح كرد: سرد شدن هوا موجب دگرگوني و پايين آمدن كيفيت آب و در نتيجه منجر به تلفات آبزيان شده است. البته براي پيشگيري از تلفات آبزيان، مي‌توان از دستگاه‌هاي هوادهي و تعويض مرتب آب استخر استفاده كرد.

موسوي با اشاره به مشكلات آبزي‌پروران، اظهار كرد: افزايش قيمت نهاده‌ها از جمله كود شيميايي كه به صورت آزاد و با قيمت 5 برابر تهيه مي‌شود و مواد غذايي براي تغذيه آبزيان كه 50 درصد افزايش داشته از جمله اين مشكلات استدیدگاه خود را بیان کنید