خلیج گرگان شاخص‎ترین مکان برای تولید ماهی کشور

خلیج گرگان شاخص‎ترین مکان برای تولید ماهی کشور

خلیج گرگان شاخص‎ترین مکان برای تولید ماهی کشور

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

خلیج گرگان شاخص‎ترین مکان برای تولید ماهی کشور

//

مدیرکل شیلات استان گلستان گفت: خلیج گرگان شاخصترین مکان برای تولید ماهیان کشور است

خبرگزاری فارس از گرگان علیاکبر پاسندی عصر امروز در جمع مدیران شیلات استان گلستان اظهار داشت: استان گلستان با مساحتی بالغ بر 22 هزار و 33 کیلومتر مربع در جلگهی جنوب شرقی دریای خزر یک و 34 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: موقعیت خاص منطقه با دارا بودن حوضههای مهم آبریز شامل گرگانرود، اترک، قرهسو و اکوسیستمهای منحصربه‌فرد آبی خلیج گرگان و زمینهای لمیزرع شمال گمیشان شرایطی مستعد برای توسعه آبزی‌پروری را فراهم کرده است.

مدیرکل شیلات استان گلستان با اشاره به تاثیرات مثبت آبزی‌پروری اذعان داشت: استفاده بهینه از منابع آب و خاک، ایجاد اشتغال پویا، رشد جوامع روستایی و شکوفایی اقتصادی این جوامع و ایجاد امنیت غذایی، فعالیت آبزیپروری در استان می‌تواند به عنوان یک شاخص مهم تولیدی و اقتصادی محسوب شود.

پاسندی خاویار را مروارید سیاه دانست و افزود: این محصول گرانترین محصول آبزی و دریایی است که در سطح جهان 25 گونه وجود دارد که پنج گونه آن متعلق به دریای خزر است.

مدیر کل شیلات استان گلستان خاطر نشان کرد: دنیا رو به پرورش ماهیان است نه صید آنها و گلستان نیز در کنار دیگر استانهای شمالی به دنبال این مسئله است.

وی با بیان اینکه خلیج گرگان شاخصترین مکان برای تولید ماهیان کشور است، ابراز داشت: ما آماده استقبال از سرمایهگذارانی هستیم که میخواهند وارد این بخش شوند و عزم خود را جزم کردهایم تا سرمایههایی که به فراموشی سپرده شده است را احیا کنیم.

پاسندی تصریح کرد: شیلات گلستان با داشتن سه مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و استخوانی با 60 درصد تکثیر و پرورش انواع بچه ماهیان مقام اول در سطح کشور را دارد.

مدیر کل شیلات استان گلستان اظهار داشت: با رهاسازی 130 میلیون قطعه بچه ماهیان خاویاری به دریا در راستای حفظ ذخایر ارزشمند دریای خزر و استمرار به پایداری و اشتغال در بخش صید و صیادی ایجاد شده استدیدگاه خود را بیان کنید