شناسنامه‌دار شدن همه آبزيان پرورشي تا پايان سال

شناسنامه‌دار شدن همه آبزيان پرورشي تا پايان سال

شناسنامه‌دار شدن همه آبزيان پرورشي تا پايان سال

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

شناسنامه‌دار شدن همه آبزيان پرورشي تا پايان سال

//

عيسي گل‌شاهي مديركل دفتر بهبود كيفيت، فرآوري و توسعه بازار آبزيان از شناسنامه‌دار شدن تمام محصولات پرورشي شيلاتي در بازار مصرف داخلي تا پايان سال خبر داد.

عيسي گل‌شاهي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در حال حاضر تمامي محصول ميگو پرورشي كه در بازار داخل عرضه مي‌شود، داراي كد رهگيري است كه اين سيستم به زودي و تا پايان سال براي تمامي آبزيان پرورشي كه در بازار داخلي عرضه مي‌شوند اعمال خواهد شد.

وي گفت:‌ براساس اين سيستم مكان توليد، زمان توليد، توليدكننده ، سيستم حمل، توزيع و سيستم عرضه محصولات قابليت شناسايي و رديابي را دارند كه اين امر به افزايش سلامت و كيفيت محصول كمك مي‌كند.

گل‌شاهي تصريح كرد: محصولات شيلاتي پرورشي حتي اگر به صورت فله‌اي هم عرضه شوند قابليت رهگيري را در اين سيستم دارند.

به گفته مديركل دفتر بهبود كيفيت، فرآوري و توسعه بازار آبزيان سال آينده كليه محصولات دريايي نيز به سيستم كد رهگيري متصل مي‌شوند كه براين اساس از ورود محصولات بي كيفيت و صيد غير مجاز جلوگيري و به حفظ ذخاير دريايي كمك مي‌شوددیدگاه خود را بیان کنید