اختصاص 100ميليارد تومان براي حمايت از پرورش دهندگان ميگو

اختصاص 100ميليارد تومان براي حمايت از پرورش دهندگان ميگو

اختصاص 100ميليارد تومان براي حمايت از پرورش دهندگان ميگو

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

اختصاص 100ميليارد تومان براي حمايت از پرورش دهندگان ميگو

//

كيهان - رئيس سازمان شيلات ايران گفت: يكصد ميليارد تومان براي حمايت از بدهكاران پرورش ميگو منظور شده كه طي ماه جاري در اختيار آنان قرار مي گيرد.
غلامرضا رزاقي افزود: از اين اقدام ضربتي دولت در حمايت از آبزي پروري به عنوان يك فرصت بسيار خوبي ياد كرد كساني كه در گذشته در سايت هاي ميگو يا مزارع ميگو به هر دليلي نتوانسته اند ادامه بدهند دوباره برگردند.
وي همچنين گفت: در افزايش موضوع آبزي پروري و پرورش ميگو يك افق هشت برابري را نسبت به برنامه چهارم در برنامه داريم.
معاون وزير جهادكشاورزي ادامه داد: در برنامه چهارم شش هزار و 200 تن توليد و پرورش ميگو داشتيم كه تا پايان برنامه اين رقم به حدود 50 هزار تن مي رسد.
وي ادامه داد: در سال جاري هم نسبت به سال گذشته 20درصد افزايش رشد داشتيم كه با كارهاي زيرساختي كه در حال انجام است به نظر مي رسد حتي از برنامه هاي پيش بيني شده كه در پيش داريم جلوتر برويم.
رئيس شيلات ايران با اشاره به قابليت هاي بالاي هرمزگان در بخش آبزي پروري و صنايع مرتبط گفت: امسال نسبت به سال گذشته 11درصد افزايش رشد صيد و صيادي و بهره برداري از آبهاي آزاد داشتيم كه به نظر مي آيد با توجه به امنيت دريا و با توجه به برنامه هاي انجام شده شاهد بهره برداري بيشتري باشيمدیدگاه خود را بیان کنید