توليد خاويار در گلستان به خط آخر رسيد

توليد خاويار در گلستان به خط آخر رسيد

توليد خاويار در گلستان به خط آخر رسيد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

توليد خاويار در گلستان به خط آخر رسيد

//

در سال 70 توليدات خاويار استان 125 تن بوده است که امروز به کمتر از دو تن رسيده است و اين خط آخر توليدات خاويار است.
علي اکبر پاسندي مديرکل شيلات گلستان افزود: با کاهش خاويار در دريا مي‌خواهيم برند و جايگاه اول در توليد خاويار را در گلستان حفظ کنيم.مديرکل شيلات از کلنگ زني دو مزرعه ماهيان خاوياري در بندرگز با ظرفيت 615 تن خاويار، 95 تن گوشت خاويار خبر داد.وي بيان داشت: 35 ميليارد تومان تسهيلات بانکي به اين امر اختصاص داده شده است و در چهار سال آينده شاهد بهره برداري گوشت خاويار هستيم و در سال 91 نيز شاهد بهره برداري از خاويار اين مزارع پرورشي هستيم. تا 25 سال آينده پيش بيني مي‌کنيم 500 تن گوشت خاويار و 300 تن خاويار را در استان توليد کنيم.وي با بيان اينکه خليج گرگان بهترين و شاخص ترين مکان توليد ماهيان خاوياري کشور است، افزود: آماده استقبال از سرمايه گذاران اين بخش در استان هستيم.
وي افزود: يک ماهي خاويار 13 تا 16 سال طول مي‌کشد تا به رسيدگي جنسي و مولد شدن برسد واگر اين سيکل به هم بخورد فاجعه اي در اين نسل رخ مي‌دهددیدگاه خود را بیان کنید