76 قطعه مولد گونه نادر ماهی سفید از تالاب انزلی صید شد

76 قطعه مولد گونه نادر ماهی سفید از تالاب انزلی صید شد

76 قطعه مولد گونه نادر ماهی سفید از تالاب انزلی صید شد

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

76 قطعه مولد گونه نادر ماهی سفید از تالاب انزلی صید شد

//

مدیرکل شیلات گیلان از صید 76 قطعه مولد گونه نادر ماهی سفید فرم پاییزه از تالاب بین المللی انزلی خبر داد

سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای بازسازی ذخایر گونه های نادر ماهیان استخوانی موجود در دریای خزر، مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید انصاری با هدف حفظ ذخایر ژنی گونه ارزشمند ماهی سفید مهاجر پاییزه برای پنجمین سال متوالی مبادرت به تهیه مولدین از محل تالاب انزلی کرده است.

وی اظهارداشت: براساس هماهنگیهای انجام گرفته با همکاری معاونت صید و بنادر ماهیگیری، یگان حفاظت منابع آبزیان و از طریق بهره گیری از صیادان بومی عضو اتحادیه تعاونیهای صیادی تالاب نسبت به صید مولدین ماهی سفید فرم مهاجر پاییزه اقدام شد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: در نهایت با تلاش و استقرار چند گروه صیادی در طول مدت 46 روز کاری تعداد 36 عدد ماهی نر و تعداد 40 عدد ماهی سفید ماده (فرم مهاجر پاییزه) از این تالاب صید شده است.

وی ادامه داد: ماهی سفید فرم پاییزه بعنوان یکی از نژادهای نادر و کمیاب موجود در تالاب بین المللی انزلی در حوزه جنوبی دریای خزر است.

سعیدی همچنین ازافتتاح دو پروژه در دهه فجر در شهرهای فومن و شفت خبر داد و افزود: این پروژهها در شهرستان فومن به ظرفیت 10 تن در روستای آلاله گوراب و در شهرستان شفت به ظرفیت 7 تن در روستای لاسک به بهره بردار رسیده استدیدگاه خود را بیان کنید