تصويب 62 ميليون دلار براي بازخريد 2 هزار صياد

تصويب 62 ميليون دلار براي بازخريد 2 هزار صياد

تصويب 62 ميليون دلار براي بازخريد 2 هزار صياد

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

تصويب 62 ميليون دلار براي بازخريد 2 هزار صياد

//

مديرعامل اتحاديه صيادان كشور گفت: با توجه به روند نزولي صيد درياي خزر و كاهش درآمد صيادان 62 ميليون دلار براي تعديل صيادان پره و باز خريد كردن دو هزار و 200 صياد تصويب شده است كه در انتظار تخصيص آن هستيم.

يعقوب دوجي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: 17 ميليارد و 100 ميليون تومان به حساب سازمان شيلات اختصاص يافته است كه صيادان منتظر دريافت آن هستند.

دوجي افزود: با پرداخت اين اعتبار در فاز اول، دو هزار و 200 صياد و يك سوم تعاوني‌هاي صيادي شمالي كشور كاهش مي‌يابد و با پرداخت 25 تا 30 ميليون تومان به هر صياد، تعداد دو هزار و 200 صياد شمالي بازخريد مي‌شوند كه باعث كاهش تعداد صيادان و اقتصادي شدن فعاليت بقيه صيادان خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: 11 هزار و 700 صياد در قالب 150 تعاوني در سه استان شمالي كشور مشغول به صيد هستند كه اگر اعتبار تعديل تعاوني‌ها و بازخريد صيادان اختصاص يابد 50 تعاوني صيادي تعطيل و دو هزار و 200 صياد بازخريد مي‌شوند.

مديرعامل اتحاديه صيادان كشور با اشاره به اينكه سال گذشته صيد از درياي خزر 22 درصد نسبت به سال ماقبل آن كاهش داشته است، گفت: استان گيلان 25 درصد، استان مازندران 20 درصد و استان گلستان 22 درصد كاهش صيد داشته است.

دوجي تصريح كرد: هر ساله به دليل آلودگي دريا و كاهش ذخاير آبزيان و صيد غيرمجاز ميزان صيد و صيادي از درياي خزر روند نزولي را دارد اما سال گذشته عليرغم كاهش 15 درصدي صيد قاچاق بازهم با كاهش مواجه بوده‌ايم.

وي با اشاره به اينكه صيادي جزو مشاغل سخت و زيان‌آور قرار گرفته است، گفت: در جنوب كشور با توجه به اينكه صيد در تمام ماه‌هاي سال انجام مي‌شود، صيادان جنوبي پس از 20 سال كار متوالي از مزاياي بازنشستگي بهره‌مند مي شوند اما در شمال كشور با توجه به اين كه صيادان پره شش ماه از سال از صيد ممنوع هستند و صيادان كيلكا نيز دو ماه ممنوعيت صيد دارند اين موضوع با مشكل مواجه شده است.

به گفته مديرعامل اتحاديه صيادان كشور، صيادان پره پس از 25 سال فعاليت مشمول بازنشستگي مي‌شوند.

دوجي اظهار كرد: ميزان صيد از آب‌هاي جنوب در سال جاري بيش از سال گذشته بوده است اما در آب‌هاي شمالي به دليل كاهش ذخاير آبزيان درياي خزر ميزان صيد هر ساله روند كاهشي را تجربه مي‌كنددیدگاه خود را بیان کنید