کلنگ‎زنی 2 مزرعه تولید خاویار در گلستان

کلنگ‎زنی 2 مزرعه تولید خاویار در گلستان

کلنگ‎زنی 2 مزرعه تولید خاویار در گلستان

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

کلنگ‎زنی 2 مزرعه تولید خاویار در گلستان

//

مدیرکل شیلات استان گلستان گفت: دو مزرعه تولید خاویار در گلستان کلنگزنی میشود.

پاسندی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار داشت: در سال جاری تجارت خاویار به دلیل کاهش تولید ممنوع است و تنها برای مراکز تکثیر مولدگیری در دریا انجام میشود.

وی با اشاره به اینکه با شرایط اقلیمی یک فضای خوب در بحث آبزیپروری صورت گرفته، تصریح کرد: با کاهش صید دریا به دنبال استفاده از فضاهای دیگری برای تولید ماهی بودهایم بر همین اساس آبزیپروری که سابقهای انقلابی در کشور دارد را در دستور کار خود قرار دادیم.

پاسندی افزود: امروز شاهد یک تولید خوب در عرصه آبزیپروری در استان گلستان و کسب رتبه چهارم در تولید ماهیان گرمابی در سطح کشور هستیم.

مدیرکل شیلات استان گلستان بیان داشت: با کاهش تولید خاویار، گلستان مقام اول خود را از دست خواهد داد و امروز این تولید از 120 تن در 25 سال گذشته به کمتر از دو تن در سالهای اخیر رسیده و تلاش داریم با تخصص، امکانات و برنامهریزی این تولید را احیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه دو مزرعه تولید خاویار کلنگزنی خواهد شد، عنوان کرد: این دو مزرعه ظرفیت تولید شش تن خاویار و 95 تن گوشت را خواهد داشت و بیش از 3 میلیارد تومان برای احداث این دو مزرعه تسهیلات پرداخت شده است.

پاسندی با بیان اینکه ماهیان خاویاری قابلیت پرورش در همه آبها را دارند، خاطرنشان کرد: در استان گلستان هیچ محدویتی از این لحاظ وجود ندارد و با توجه به مطالعات سفر اول رئیس جمهوری و امکان سنجی که برای ماهیان خاویاری انجام شده خلیج گرگان شاخصترین مکان برای تولید ماهیان خاویاری است.

مدیرکل شیلات استان گلستان ادامه داد: استان گلستان علاوه بر تولید خاویار این توانایی را دارد که در چرخه تولید میگو نیز قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دریای خزر به مکانی برای تولید خاویار معروف بوده، خاطرنشان کرد: در سال جهاد اقتصادی توسط کارشناسان بخش خصوصی، اراده مسئولان و حمایت محیط زیست تولید میگو را در دستور کار قرار دادهایم.

پاسندی تصریح کرد: از سال 1387 تولید بچه میگو وانامی که متعلق به کشورهای مکزیک و آسیایی شرقی است در سایت گمیشان برای مولدسازی انجام شده است.

مدیرکل شیلات استان گلستان افزود: در سال جاری 70 هکتار از سایت گمیشان را برای 16 میلیون بچه میگو آبگیری شد که بخشی از محصول تولید شده میگو را وارد بازارهای استان و حدود 102 تن از میگوی تولید را به کشورهای لبنان، کویت صادر کردهایمدیدگاه خود را بیان کنید