نسل ماهیان خاویاری رو به انقراض است

نسل ماهیان خاویاری رو به انقراض است

نسل ماهیان خاویاری رو به انقراض است

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

نسل ماهیان خاویاری رو به انقراض است

//

مدیرکل شیلات گلستان : امروزه نسل ماهیان خاویاری رو به انقراض است

خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر دوشنبه در حایه اجرای طرح پروش ماهیان خاویاری افزود: از اینرو طرح پرورش ماهیان خاویاری با حفظ شرایط طبیعی آن در استان اجرایی شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر برخی از استان ها اقدام به پرورش ماهیان خاویاری کرده اند اما این فعالیت در استان گلستان با آب دریای خزر و حفظ شرایط مشابه زیستگاه طبیعی این جاندار ارزشمند صورت می گیرد.

پاسندی اظهار داشت: دو طرح پرورش ماهیان خاویاری اجرایی شد که یکی از این مزارع به نام شرکت کاسپین خزر با ظرفیت 5 تن خاویار و 70 تن گوشت و با استفاده از تسهیلات بانکی به مبلغ  32 میلیارد ریال و دیگری مزرعه آقای موسی الرضای بای با ظرفیت 25 تن گوشت و 1.5 تن خاویار شروع به فعالیت کردند.

مدیر کل شیلات استان عنوان کرد: موسی الرضا بای از سال گذشته پرورش گونه فیل ماهی را با تعداد هزار قطعه را شروع کرده است که هم اکنون این ماهیان به اوزان 5 و 2 کیلوگرم رسیده اند.

پاسندی افزود: در سال جاری نیز موافقت اصولی دو مزرعه با ظرفیت 10 تن خاویار و 94 تن گوشت در اراضی خلیج گرگان صادر شده استدیدگاه خود را بیان کنید