60 هزار قطعه بچه ماهی سردابی در جنوب كرمان توزیع شد

60 هزار قطعه بچه ماهی سردابی در جنوب كرمان توزیع شد

60 هزار قطعه بچه ماهی سردابی در جنوب كرمان توزیع شد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

60 هزار قطعه بچه ماهی سردابی در جنوب كرمان توزیع شد

//

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد كشاورزی جنوب استان كرمان گفت: 60 هزار قطعه بچه ماهی سردابی با مشاركت بخش خصوصی خریداری و بین پرورش دهندگان ماهی در این منطقه توزیع شد

آیین' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این تعداد بچه ماهی در اسخر های پرورش ماهی رها سازی شده است.

وی گفت: جنوب كرمان به دلیل وجود بندهای سنگ و سیمان، بندهای خاكی و استخر های كشاورزی و با توجه به اقلیم مناسب، منطقه ای مستعد برای پرورش ماهیان و آبزیان است.

وی به طرح پرورش ماهی قزل آلا در قفس بند خاكی محمد آباد روز پیكر اشاره كرد و گفت: با توجه به وجود بندهای خاكی و سنگ و سیمانی در مناطق سردسیر منطقه، اجرای این طرح، سبب افزایش تولید ماهیان سردابی در منطقه می شود.

آیین، پیش بینی كرد: بیش از 200 تن ماهیان سرابی امسال از منابع آبی جنوب استان كرمان برداشت شوددیدگاه خود را بیان کنید