ایران به بیوتكنیك تولید خاویار پرورشی از تاسماهی ایرانی دست یافت

ایران به بیوتكنیك تولید خاویار پرورشی از تاسماهی ایرانی دست یافت

ایران به بیوتكنیك تولید خاویار پرورشی از تاسماهی ایرانی دست یافت

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

ایران به بیوتكنیك تولید خاویار پرورشی از تاسماهی ایرانی دست یافت

//

به همت محققان موسسه تحقیقات شیلات ایران درانستیتو تحقیقات بین‏المللی ماهیان خاویاری برای نخستین بار در كشور خاویار پرورشی از گونه تاسماهی ایرانی همزمان با ایام مبارك دهه فجر از یك مولد معادل 14 درصد وزن بدن و به میزان 5/1 كیلو گرم خاویار تولید شد

روابط عمومی موسسه تحقیقات شیلات ایران محققان موسسه تحقیقات شیلات ایران درانستیتو تحقیقات بین‏المللی ماهیان خاویاری پس از هفت سال تلاش موفق شدند برای نخستین بار در كشور از گونه تاسماهی ایرانی خاویار پرورشی تولید كنند.

در بررسی گنادهای جنسی و كیفیت خاویار یك عدد تاسماهی ایرانی با وزن200/12 كیلوگرم از آن مقدار 1720 گرم، معادل 1/14 % وزن بدن ماهی خاویار استحصال و در قوطیهای یك كیلویی و200 گرمی بسته بندی شد.

تاكنون بیوتكنیك تولید خاویار پرورشی از 6 گونه از ماهیان خاویاری شامل ازون ‏برون، فیل ماهی، تاسماهی شیپ، تاسماهی روسی، تاسماهی سیبری و استرالیا در كشور انجام شده بود ولی كسی موفق به تولید خاویار از گونه تاسماهی ایرانی نشده بود.

از بین 27 گونه ماهیان خاویاری جهان، تنها یك گونه به نام كشور ما (Persian sturgeon) است و تولید خاویار از تاسماهی ایرانی بنام محققین ایرانی در جهان ثبت خواهد شد.

در بین گونه‏های خاویاری دریای خزر پس از فیلماهی، گونه تاسماهی ایرانی مرغوب‏ترین خاویار را از لحاظ كیفیت، تنوع رنگ و قیمت داراست.

همنچنین از لحاظ مدت زمان لازم برای تولید خاویار این گونه 3-2 سال زودتر از فیل ماهی به سن بلوغ و تولید خاویار می‏رسد و در نتیجه هزینه تولید آن كمتر و زمان بازگشت سرمایه كوتاهتر خواهد بود.

در حال حاضر در كشور بیشترین بچه ماهی خاویاری از این گونه تولید می‏شود و با گله‏های مولد پرورشی درحال تولید، نگرانی از لحاظ تامین بچه ماهی برای پرورش دهندگان بخش خصوصی وجود ندارد.

در حال حاضر بیش از 20 كشور جهان انواع گونه‏های خاویاری را پرورش و خاویار پرورشی تولید می كنند ولی این گونه انحصارا در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و در هیچ یك از كشورهای جهان خاویار پرورشی آن گزارش نشده است.

لذا با توجه به مرغوبیت خاویار آن امتیازی منحصر به فردی برای پرورش دهندگان ماهیان خاویاری كشور محسوب می‏شوددیدگاه خود را بیان کنید