170هزار تن آبزیان اقیانوس هند برای ایران

170هزار تن آبزیان اقیانوس هند برای ایران

170هزار تن آبزیان اقیانوس هند برای ایران

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

170هزار تن آبزیان اقیانوس هند برای ایران

//

رییس سازمان شیلات ایران گفت: میزان برداشت جمهوری اسلامی از آبزیان اقیانوس هند با چهار درصد رشد نسبت به سال قبل به 170هزار تن می رسد

به گزارش ایرنا، غلامرضا رازقی پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: پارسال میزان برداشت از این اقیانوس 140هزار تن انواع تن ماهیان بود.

وی اضافه كرد: بیشترآبزیان استحصال شده توسط جمهوری اسلامی از اقیانوس هند تن ماهیان است كه در صنعت كنسرو سازی استفاده می شود و با توجه به شرایط فعلی و میزان برداشت از این آبها امسال قطع واردات كنسرو را خواهیم داشت و همچنین واردات ماهیان تن را نیز به نصف رساندیم.

رازقی بیان كرد: امیدواریم تا پایان سال آینده واردات تن ماهیان را به كشور حذف كنیم و به شرایط لازم برای صادرات برسیم.

وی همچنین با اشاره به بحث ماهیان خاویاری نیز گفت: اتفاق بزرگی در بحث صادرات خاویار از جمهوری اسلامی به كشورهای اروپایی صورت گرفته كه تا پایان سال حدود 500كیلوگرم و تا سال آینده این میزان به سه تن افزایش خواهد یافت.

رازقی درمورد پرورش ماهی در قفس نیز اظهارداشت: هم اینك پرورش ماهی در قفس در ساحل، پشت سدها و در دریا با استفاده از دریا و طبیعت انجام می شود.

وی اضافه كرد: امسال 30قفس با میانگین 50 تن تولید در كشور در حال فعالیت هستند و پیش بینی می شود تولید بیشتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

رازقی با بیان اینكه افق شیلات درپرورش ماهی در قفس رسیدن به تولید چهار برابری است، گفت: قبلا پرورش ماهی در قفس بصورت پایلوت در كشور انجام می شد و از امسال و سال آینده تولید به این شیوه بصورت انبوه در كل كشور اجرا می شود.

وی یادآورشد: در قفس ها از ماهیان خاویاری و ماهیان متناسب با اقلیم همان منطقه استفاده می شود.

رازقی در باره پرورش میگو نیز گفت: امسال در زمینه تولید میگوی پرورشی با رشد 33درصدی از مرز هشت هزار تن عبور كردیم و تا پایان برنامه پنجم نیز پیش بینی می كنیم كه با هشت برابر افزایش به مرز تولید 48هزار تن برسیم.

وی افزود: پارسال 663هزار تن میزان تولیدات شیلات در كشور بود كه امسال این میزان 20درصد رشد داشته است.

وی گفت: امسال همچنین 34هزار تن ماهیان گرمابی، سه هزار تن میگو و پنج هزار تن ماهی یال اسبی از جمهوری اسلامی به كشور عراق صادر شده است.

مدیرعامل شیلات ایران با اشاره به اینكه بزودی خسارت شناورهای سوخته شده منطقه دلوار بوشهر به خسارت دیدگان پرداخت می شود، گفت: یكهزارمیلیارد ریال به عنوان بسته حمایتی از طرف دولت در اختیار خسارت دیدگان صنعت پرورش میگو برای احیای مجدد این صنعت قرار می گیرددیدگاه خود را بیان کنید